Per què aquest màster?

Perquè t'ajudarà a trobar una ocupació posterior adequada a la teva formació.

El màster, de dos anys de durada, va ser dissenyat conjuntament per la UAB i per l’empresa Esteve Química, S.A.

Els alumnes gaudiran d’un ajut econòmic d’Esteve Química:

300 euros bruts durant tres mesos, 900 euros durant els següents 9 mesos i 1100 euros durant el segon any.

 

100% dels estudiants troben feina abans de 6 mesos

3 mesos de teoria i 21 mesos de pràctiques remunerats tots ells per Esteve Química

Compatible amb el màster oficial

 

 

 

Objectius

Els objectius perseguits són bàsicament:

  1. concedir la possibilitat als nous titulats procedents de totes les universitats espanyoles de conèixer el funcionament d'una important empresa de química fina i
  2. ajudar als nous titulats a integrar-se en el mercat laboral i arribar a ocupar llocs de responsabilitat relacionats, tothora, amb la seva formació universitària.
Campus d'excel·lència internacional U A B