Cartell exposicióLes xarxes i els nous dispositius de comunicació han augmentat considerablement l'accés de l'individu als mitjans. Aquesta exposició mediàtica es dóna cada vegada més a edats més primerenques i amb els darrers avenços tecnològics, de manera cada vegada més constant i gairebé a qualsevol lloc.

Amb aquesta "riuada comunicativa" els missatges que rep l'espectador queden diluïts i en molts casos fins i tot arriben clarament manipulats.  Quan això passa, resulta més fàcil dissimular l'alteració de les característiques del missatge, fent més fàcil dissimular les motivacions i els valors del missatge.

És per això que és summament important educar l'espectador i educar-lo des que és un infant per tal que estigui preparat per avaluar la qualitat de la informació que rebrà per diverses vies. L'educació en mitjans esdevé així vital per al desenvolupament dels individus en l'anomenada societat de la informació. El futur espectador ha de desenvolupar un esperit crític vers els mitjans que el permetin destriar la informació útil i real d'aquella que pateix un biaix fruit d'una contaminació ideològica o simplement comercial.

En aquesta exposició bibliogràfica trobareu llibres, llibres electrònics, articles de revista i enllaços representatius de les diferents matèries referents a aquest complex tema.

 
 
 
Podeu visitar l'exposició bibliogràfica presencial a les vitrines del vestíbul de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.
Campus d'excel·lència internacional U A B