Preu i inscripció

Preu

El preu de la Diplomatura en Ideació i Narrativa Audiovisual és de 2.200 €.

Inscripció

Per a inscriure-us a la diplomatura cal seguir els següents passos:

1. Sol·licitud d'admissió: des de l'1 de maig fins al 30 de juny (prorrogable fins el 10 de setembre en cas que quedin places lliures).

Per a la sol·licitud d'admissió cal enviar a la secretaria del màster la següent documentació:

 • Escaneig del DNI, el NIE o el passaport, en cas d'estudiants extracomunitaris.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari
 • Currículum vitae
 • Carta de motivació d'entre 3000 i 4000 caràcters amb espais
 • Certificat personal de qualificacions

En un termini de màxim una setmana rebreu la resposta de la coordinació a la vostra sol·licitud.

2. Preinscripció: de l'1 de maig al 20 de juliol

A l'e-mail de confirmació de la vostra admissio rebreu adjuntes les instruccions a seguir per a la preinscripció, que es pot fer de manera presencial a l'Escola de Postgrau o bé per internet i que té un cost de 30 €.

Tingueu en compte que el codi TCS de la llicenciatura és 2933.

3. Matrícula: de l'1 de juny al 5 de setembre

Matrícula presencial

Cal matricular-se a l'Escola de Postgrau:

Unitat d'Atenció a l'Usuari
Escola de Postgrau
Planta -1 (Accés des de l'exterior)
Edifici U - Campus UAB Bellaterra

Tot presentant la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Fotocòpia compulsada del títol que dóna accés al màster (grau o llicenciatura) o del resguard de pagament del mateix.
 • Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic personal.
 • 2 fotos mida carnet

Els estudiants que hagin cursat la seva llicenciatura a l'estranger, hauran de presentar:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Fotocòpia compulsada del títol de llicenciatura o de grau legalitzat (en el cas de països que formen part del conveni de l'Haya, el títol ha de portar la postil·la; en el cas de països que no en formen part, ha de portar el segell del Ministeri d'Educació, el del Ministeri de Relacions Experiors i el del Consulat Espanyol).
 • Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic de qualificacions de la llicenciatura o el grau igualment legalitzat.
 • 2 fotos mida carnet

Formes de pagament:

 • Targeta de dèbit o de crèdit
 • Abonaré (Caixa Catalunya)
 • Factura d'empresa o d'autònom

 

Matrícula on-line

La matrícula també es pot abonar on-line. Per a fer-ho caldrà haver enviat prèviament a la secretaria del màster (m.comunicacio.periodisme.humanitats@uab.cat) la documentació esmentada i haver rebut un e-mail conforme ja us podeu matricular. En aquest e-mail rebreu adjuntes les instruccions que us caldrà seguir.

Tingueu en compte que en cas de fer la matrícula per internet caldrà que presenteu els documents originals a l'Escola de Postgrau durant les primeres setmanes del curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B