PREMI MECOPH

Postal promocional del Premi amb frase de Carmen Martín Gaite

BASES DEL II PREMI DE PERIODISME LITERARI UAB-MECOPH
Màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats de la UAB, Somatents i Editorial Base organitzen el II Premi de Periodisme Literari UAB-MECOPH. A continuació, les bases: 

1. Podran optar al II Premi Mecoph de Periodisme Literari reportatges novel·lats en llengua castellana inèdits o publicats en mitjans durant l’any anterior a la convocatòria del premi.
2. L’extensió màxima de cada reportatge serà de 65 fulls DIN-A 4 (2.100 caràcters per full), mecanografiats a doble espai i per una sola cara.
3. Els originals es presentaran en cinc còpies en paper, en exemplars separats, grapats o enquadernats; i es lliurarà una altra còpia en suport informàtic.
4. Totes les obres es presentaran amb pseudònim. Aniran acompanyades d’una plica, és a dir, un sobre tancat a l’exterior del qual hi constarà el títol de l’obra i el mateix pseudònim; i a l’interior, el nom, els cognoms, l’adreça, la data de naixement, el correu electrònic i el telèfon de l’autor, així com una breu nota biobibliogràfica.
5. El premi s’atorgarà als tres millors reportatges, que Editorial Base publicarà un en un llibre abans del 23 d’abril de 2016. L’editorial signarà un contracte amb els autors d’acord amb la normativa vigent.
6. El jurat d’aquesta convocatòria estarà format per Leila Guerriero, Gabi Martínez, Albert Chillón, Ana María Caballero i David Aliaga.
7. El termini d’admissió s’acabarà el 30 de setembre de 2015 i el premi s’adjudicarà abans del 31 de desembre d’aquest mateix any. Els originals es faran arribar al Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura. Edifici I del Campus de la UAB, 08193, Bellaterra (Barcelona) presencialment o per correu certificat.

Podeu seguir les novetats del Premi a les xarxes socials del MECOPH: Facebook i Twitter

Campus d'excel·lència internacional U A B