Periodisme literari

 

La diplomatura en Periodisme Literari és un titol propi* de la Universitat Autònoma de Barcelona adreçat als estudiants que vulguin especialitzar-se en el coneixement i l'exercici del periodisme literari de qualitat. A partir de l'aprofundiment en el gèneres periodístics, s'hi aborda l'estudi de les formes i modalitats de la literatura fictícia, com la novel·la, el relat breu, la tragèdia i el drama; i, així mateix, els gèneres i modalitats propis de la literatura factícia, com les memòries o els llibres de viatges. També s'hi desenvolupen els principals procediments de composició i d'estil, com la presentació i la caracterització del personatge, la contrucció de la trama o l'elecció del punt de vista.

Aquesta diplomatura té una clara vocació teòrico-pràctica, basada d'una banda en l'estudi i anàlisi de les tradicions periodística i literària esmentades, i en la pràctica i l'escriptura de l'altra, de manera que ambdues dimensions de l'aprenentatge es desenvolupen paral·lelament.

La superació de la diplomatura en Periodisme Literari juntament amb la de Comunicació i Humanitats, donarà lloc a l'obtenció del títol de Màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats, mitjançant la realització d'un treball de creació de 9 crèdits.

 

 

 

* Les diplomatures pròpies són títols amb vocació acadèmica avançada o bé professionalitzadora, avalats pel prestigi internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona, però que en cap cas dónen accés al doctorat. Si busqueu una porta d'entrada a la recerca acadèmica, podeu consultar l'oferta de diplomatures i màsters oficials de la UAB aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B