Matrícula ordinària

 

El període de matrícula estarà obert des de l'1 de setembre fins al 15 de desembre.

El preu total del màster per l'edició 2014-2015 és de 3.700 €. El pagament es pot fer d'un sol cop o bé fraccionat en dues quotes: una primera de 2.400€ en formalitzar la matrícula i una segona de 1300 al cap de 6 mesos.

IMPORTANT: Per matricular-se és imprescindible haver tramitat prèviament la sol·licitud d'admissió i haver estat acceptat.

 

Matrícula presencial

Cal matricular-se a l'Escola de Postgrau:

Unitat d'Atenció a l'Usuari
Escola de Postgrau
Planta -1 (Accés des de l'exterior)
Edifici U - Campus UAB Bellaterra

Tot presentant la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Fotocòpia compulsada del títol que dóna accés al màster (grau o llicenciatura) o del resguard de pagament del mateix.
 • Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic personal.
 • 2 fotos mida carnet

Els estudiants que hagin cursat la seva llicenciatura a l'estranger, hauran de presentar:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Fotocòpia compulsada del títol de llicenciatura o de grau legalitzat (en el cas de països que formen part del conveni de l'Haya, el títol ha de portar la postil·la; en el cas de països que no en formen part, ha de portar el segell del Ministeri d'Educació, el del Ministeri de Relacions Experiors i el del Consulat Espanyol).
 • Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic de qualificacions de la llicenciatura o el grau igualment legalitzat.
 • 2 fotos mida carnet

Formes de pagament:

 • Targeta de dèbit o de crèdit
 • Abonaré (Caixa Catalunya)
 • Factura d'empresa o d'autònom

 

Matrícula on-line

La matrícula també es pot abonar on-line. Per a fer-ho caldrà haver enviat prèviament a la secretaria del màster (m.comunicacio.periodisme.humanitats@uab.cat) la documentació esmentada i haver rebut un e-mail conforme ja us podeu matricular. En aquest e-mail s'adjuntaran les instruccions per a l'automatrícula.

Tingueu en compte que per a finalitzar el procés de matrícula caldrà que presenteu els documents originals a l'Escola de Postgrau durant les primeres setmanes del curs.

 

AttachmentSize
PDF icon Matrícula.pdf51.05 KB
PDF icon Manual Automatrícula.pdf868.07 KB
Campus d'excel·lència internacional U A B