Literatura fictícia, literatura factícia i periodisme

Literatura factícia, literatura fictícia i periodisme: Estudi dels principals cabals que el periodisme contemporani ha rebut de la literatura fictícia i factícia, amb especial atenció a la novel·la i el relat, d’una banda, i als gèneres testimonials, d’una altra.

Professor: Pablo Garcia i Miqui Otero

Crèdits: 6 (32h)

Preu: 450 €

Codi Estudis: 2888

Horari i calendari assignatures cursos MeCoPH

Matrícula

Campus d'excel·lència internacional U A B