Ideació i narrativa audiovisual

 

 

La diplomatura en Ideació i Narrativa Audiovisual és un titol propi* de la Universitat Autònoma de Barcelona que s'especialitza en el coneixement i l'exercici de la ideació i l'escriptura de narracions audiovisuals. S'hi estudien les influències entre la cultura literària i la cultura audiovisual; l'estètica teatral, cinematogràfica i televisiva; i les tradicions dels gèneres literaris (l'èpic, el líric, el tràgic, el còmic, el dramàtic i el melodramàtic), els seu transvasament a l'audiovisual i el desenvolupament propi que han tingut en aquest mitjà. S'hi estudien també els principals motius, tòpics, figures i personatges que integren la tradició literària, així com la seva influència en la imaginació audiovisual. I finalment s'ofereixen les pautes per a la creació d'històries en llenguatge audiovisual i per a la seva correcta plasmació en el guió.

Aquesta diplomatura té una clara vocació teòrico-pràctica, basada d'una banda en l'estudi i anàlisi de les tradicions literaria i audiovisual esmentades, i en l'escriptura de guions per l'altra, de manera que ambdues dimensions de l'aprenentatge es desenvolupen paral·lelament.

La superació de la diplomatura en Ideació i Narrativa audiovisual juntament amb la de Comunicació i Humanitats, donarà lloc a l'obtenció del títol de Màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats, mitjançant la realització d'un treball de creació de 9 crèdits. 

 

 

* Les diplomatures pròpies són títols amb vocació acadèmica avançada o bé professionalitzadora, avalats pel prestigi internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona, però que en cap cas dónen accés al doctorat. Si busqueu una porta d'entrada a la recerca acadèmica, podeu consultar l'oferta de diplomatures i màsters oficials de la UAB aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B