Ideació audiovisual

 

Curs format per dues matèries:

  • Tradicions mítiques i imaginaris mediàtics: Exploració de les genealogies i influències que les diverses tradicions mítiques exerceixen sobre els imaginaris mediàtics del nostre temps
  • Tematologia aplicada a la creació audiovisual (temes, motius, arguments, personatges): Estudi tematològic sistemàtic de la ‘inventio’ audiovisual, amb especial esment dels temes, motius, arguments, ‘loci’, figures, personatges i símbols que la composen.

Professors: Lluís Duch i Carles Batlle

Crèdits: 6 (40h)

Preu: 450 €

Codi Estudis: 2892

Horari i calendari assignatures cursos MeCoPH

Matrícula

Campus d'excel·lència internacional U A B