Estudis literaris, narratologia i comunicació

ASSIGNATURES

Fonaments de literatura comparada: Introducció a les principals teories i mètodes d’estudi de l’expressió literària, singularment des de l’òptica comparativa.

Narratologia mediàtica: Estudi de les narratives mediàtiques, periodístiques i audiovisuals, a partir dels principals corrents teòrics i metodològics que integren la perspectiva narratològica.

Campus d'excel·lència internacional U A B