Contingut i assignatures

 El màster consta de tres blocs temàtics, un de comú per a tots els estudiants i dos que corresponen a les especialitats de “Periodisme literari" i d'“Escriptura i creació audiovisual”.  D'entre aquests dos últims caldrà escollir-ne un.

Llistat d'assignatures

 

Bloc comú en COMUNICACIÓ I HUMANITATS

Té com a objectiu formar els estudiants en coneixements transversals aplicables a l'estudi i a la pràctica de la comunicació, el periodisme i la creació audiovisual. Aquest bloc pluridisciplinar està compost per diferents perspectives teòriques (antropologia, epistemologia, estètica, lingüística, estudis literaris, retòrica, filosofia i ètica, entre d'altres) i impartit per reputats professors experts en cada camp.

Assignatures i programes de les matèries del bloc comú


Bloc d'especialització en PERIODISME LITERARI

Aquest bloc pretén formar l'estudiant per al domini de la tradició, la ideació i la praxi del periodisme de qualitat, i per a la seva innovació. Es tractaran les següents qüestions:

 • Els gèneres periodístics (reportatge, entrevista, crònica, semblança; assaig, columna, crítica, article).
 • Els principals procediments literaris de composició i estil, i la seva aplicació al periodisme creatiu:  construcció del temps, construcció i descripció de l’espai, concatenació causal, construcció i caracterització dels personatges, focalització i punt de vista, etc.
 • Les principals aportacions que altres gèneres narratius i discursius poden fer al periodisme creatiu: muntatge paral·lel cinematogràfic, tècnica Rashomon, etcètera.
 • La tradició periodístico-literària, de Daniel Defoe i Alessandro Manzoni als corrents nou-periodístics contemporanis, passant pels grans corrents realistes i naturalistes del Vuit-cents.
 • Els grans tòpics temàtics de la tradició periodístico-literària: successos i ‘fait divers’, indagació biogràfica, reconstrucció del grans esdeveniments, trasceni del teatre polític, vida quotidiana, reconstrucció del passat i memòria oral, sentimentalitat i erotisme, espectacles de multituds, èpica i esports, etcètera.
 • Els gèneres i modalitats expressives primordials de la literatura fictícia: novel·la, ‘nouvelle’, relat i ‘short-story’; èpica, tragèdia, comèdia, drama, melodrama, tragicomèdia; ‘pastiche’, gèneres híbrids i intercalats, paròdia, etcètera.
 • Els gèneres i les modalitats expressives primordials de la literatura factícia: memòries i biografies, prosa de viatges, prosa costumista, retratisme, prosa epistolar, narrativa d’experiències, diàleg filosòfico-literari, crònica historico-literària, etcétera.
 • L'experimentació amb les modalitats i les hibridacions genèriques resultants de l’aliatge entre literatura i periodisme: reportatge novel.lat, novel.la-reportatge, reportatge literari, ‘reporsayo’, crònica periodístico-literària, semblança i retrat, entrevista de personatge, etcètera.

Assignatures i programes de l'especialitat de Periodisme Literari

 

Bloc d'especialització en IDEACIÓ I NARRATIVA AUDIOVISUAL

Aquest bloc pretén formar l'estudiant per al domini de la ideació i la creació audiovisual, especialment pel que fa a l’escriptura de guions ficticis i documentals. Es tractaran les següents qüestions:

 • La llarga i cabalosa tradició d’influències entre la cultura literària i la cultura àudiovisual, especialment pel que fa als recursos d‘ideació i recreació d’històries (‘inventio’), i a l’escriptura de guions ficticis i facticis.
 • Les grans tradicions mítiques i la seva influència en la posteritat literària i audiovisual: mites protològics, mites escatològics, mites soteriològics, mites d’alliberament i redempció, etcètera
 • Influència de les grans tradicions simbòliques en la posteritat literària i audiovisual: simbolismes del bé i del mal; simbolismes aeris, aquàtics, terrenals i de foc; simbolismes masculins i femenins; simbolismes antropomòrfics i animals, etcètera.
 • Les grans tradicions genèriques literàries, i la seva influència en la cultura audiovisual:  l’èpic i l’epopeia; el líric i la lírica; el tràgic i la tragèdia; el còmic i la comèdia; el dramàtic i el drama; el tragicòmic i la tragicomèdia; l’heroic-còmic i la comèdia heroica; el melodramàtic i el melodrama, etcètera.
 • Les modalitats essencials de tractament i de to literàries i audiovisuals:  realisme, naturalisme, figurativisme; ironia, paròdia, sàtira; humor i comicitat; humor blanc i humor negre; ‘pastiche’, ‘collage’ i citació; estètica carnavalesca i inversió; esperpent i astracanada; horror i terror; imaginació i fantasia; etcètera.
 • Concepció i escriptura  de guions de narracions audiovisuals, tant ficíticies com documentals i factícies.
 • Temes i arguments de la tradició literaria, i la seva influència en la imaginació audiovisual contemporània: la fundació de la comunitat, el retorn a la pàtria, el camí de perfecció, el descens a l’infern, l’autoconeixement, l’apocalipsi, etcètera.
 • Principals motius i tòpics que integren la tradició literària, així com la seva influència en la imaginació audiovisual contemporània: l’anagnòrisi, la finestra, la serp, el colom blanc, l’escala, el pou, el ‘locus amoenus’, el ‘deus ex machina’, l’encontre amorós, el mar, el desert, la gran ciutat el bosc, el cel, l’infern, la lluna, la muntanya, el laberint, etcètera.
 • Principals figures i personatges que integren la tradició literària, i la seva influència en la imaginació audiovisuals contemporània: la dona fatal, el don Joan, el doble, la dona justa, la deessa mare, l’escalador social, el marginal, el misantrop, el vampir, l’home artificial, l’autòmata, el psicòpata, la bruixa i el mag, el monstre, el diable, l’heroi i l’antiheroi, etcètera.
 • Introducció a l’estètica teatral i a les seves aportacions a la cultura audiovisual.
 • Procediments narratius, tant literaris com audiovisuals: arguments oberts i tancats; isocronies i anacronies; muntatge seqüencial i muntatge paral.lel; inici ‘ab ovo’ i ‘in media res’; estètica del moment qualsevol; tècnica Rashomon; corrent de consciència; suspens; ‘tranche de vie’, etc

Assignatures i programes de l'especialització en Ideació i Narrativa Audiovisual

AttachmentSize
PDF icon Assignatures MeCoPH.pdf15.47 KB
Campus d'excel·lència internacional U A B