OBJETIUS

L’objectiu general del MEAC és oferir una formació d’excel·lència en llengua i cultura àrabs contemporànies. Aquest objectiu general es desglossa en tres objectius específics:

  • Que els estudiants assoleixin un nivell d’àrab equivalent al C del MECR, tant en les competències orals com escrites de la llengua.
  • Que els estudiants coneguin en profunditat les principals característiques que defineixen el món àrab d’avui a través de continguts de tipus històric, polític, social, religiós, cultural, artístic i tecnològic.
  • Que els estudiants desenvolupin una visió crítica, independent i oberta sobre la realitat àrab d’avui que contribueixi a enderrocar l’entramat de prejudicis i estereotips que l’envolta.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B