CONTINGUTS

El MEAC és un màster acadèmic de dedicació exclusiva. Impartit íntegrament en àrab, el MEAC està format per cinc mòduls presencials (50 ECTS de docència concentrats en el primer any) i per un Treball de Fi de Màster (TFM) (10 ECTS).

El TFM haurà de ser un treball individual de caràcter inèdit escrit en àrab sobre un tema relacionat amb algun dels continguts del màster. El TFM, que haurà de tenir una extensió entre 40 i 60 pàgines, haurà de defensar-se oralment davant d’un tribunal com a màxim sis mesos després del final de les classes presencials.

ASSIGNATURES

Els cinc mòduls dels quals es composa reflecteixen les principals àrees de coneixement dins dels estudis d’àrea, fent un èmfasi especial, per una banda, en la contemporaneïtat (àrab estàndard modern, oferta de dos dialectes àrabs en el programa, ensenyament de l’àrab com a llengua estrangera, història i societats àrabs dels segles XX i XXI, postmodernitats àrabs, etc.), i per una altra banda, en el compromís social (revoltes àrabs, diversitat, cosmopolitisme i hibridació, estudis queer i de gènere, marges, feminisme àrab, drets humans, cooperació i tercer sector, etc.).

Mòdul 1: LLENGUA ÀRAB

 • Llengua àrab estàndard moderna (4 ECTS)
 • Àrab darija marroquí i shami o llevantí (3 ECTS)
 • Sociolingüística (2 ECTS)
 • Ensenyament de l’àrab com a llengua estrangera (3 ECTS)

Módul 2: producció artística i cultural

 • Literatura contemporània (4 ECTS)
 • Cinema i arts escèniques (2 ECTS)
 • Producció musical (2 ECTS)
 • Arts plàstiques i visuals (2 ECTS)

Mòdul 3: història i societats

 • Història del món àrab contemporani (3 ECTS)
 • Noves societats àrabs (3 ECTS)
 • Sistemes administratius i jurídics (2 ECTS)
 • Moviments socials i polítics (2 ECTS)

Mòdul 4: pensament, religió i espiritualitats àrabs d’avui 

 • Pensament àrab contemporani (3 ECTS)
 • Islam i espiritualitats àrabs (3 ECTS)

Mòdul 5: mitjans d’informació i comunicació

 • Premsa (3 ECTS)
 • Televisió (3 ECTS)
 • Nous mitjans de comunicació (3 ECTS)
Campus d'excel·lència internacional U A B