ACCÉS

PERFIL DE L'ESTUDIANT

Preferiblement persones que no tenen l'àrab com a llengua materna però que l'han estudiat a la universitat o en acadèmies de llengua durant al menys quatre anys. Preferiblement aquests candidats hauran d'haver realitzat una estada d'estudi en un país àrab. En qualsevol cas, el seu nivell de llengua ha de ser similar a un B1 del MECR.

PROCÉS DE SELECCIÓ

Per ser seleccionats, els candidats hauran de presentar el diploma corresponent al nivell més alt de llengua àrab que hagi obtingut, així com tots els documents que acreditin la seva estada en un país àrab. El nivell requerit per a poder cursar el màster és aproximadament un B1 del MECR.

Aquells candidats que no superin la primera fase de la selecció (per exemple, per falta de documentació acreditativa del seu nivell d'àrab), hauran d'enviar una carta de motivació en àrab d'unes 500 paraules en què defensin la seva candidatura al MEAC (presentació, trajectòria acadèmica i professional, motius pels quals volen cursar el màster, interessos personals, etc.) i realitzar una entrevista personal en àrab (fusha i dialectal) amb les coordinadores del màster, per tal de poder determinar tant el seu nivell de competència oral, com l'adequació del seu perfil al màster.

Campus d'excel·lència internacional U A B