Requisits de participació

Per tal de coordinar la jornada Pont, hem previst la interacció entre les empreses, els alumnes i el comitè organitzador d'aquesta jornada per mitjà d'aquest web.

Aquesta pàgina (apartat Empreses) conté la llista d'empreses participants. A partir de la llista d'empreses i de les combinacions lingüístiques, els alumnes escolliran les empreses que més els interessen segons els seus àmbits d'especialització. Per tal d'afavorir un primer contacte professional, els alumnes faran una prova de traducció per a cada empresa i la lliuraran —juntament amb el CV— per mitjà del comitè organitzador d'aquesta jornada.

Quan tots els alumnes hagin lliurat les proves de traducció, les empreses podran consultar el CV i llocs web de tots els alumnes al lloc web que se'ls proporcionarà.

Aquesta jornada té una primera part de preparació i una segona part de trobada entre les empreses i els alumnes del màster.

EL CALENDARI PREVIST ÉS:

[8/4/19]

Els alumnes trobaran en aquest web el llistat d'empreses que participaran a la jornada. A partir d'aleshores i abans del 30/4/19 a les 12.00 h els alumnes faran constar el seu interès per les empreses amb què es volen entrevistar (entre tres i un màxim de cinc, ordenades per ordre de preferència).

[2/5/19-15/5/19]

Els alumnes rebran les proves de traducció que els proposa cada empresa, les faran pel seu compte i les lliuraran a la coordinació per correu electrònic abans de la data límit (15/5/19 a les 21.00 h; les proves es podran fer a casa).

[1/6/19]

Les empreses trobaran els currículums i els llocs web dels alumnes al web de la jornada i podran sol·licitar entrevistes extres. La coordinació enviarà les proves a les empreses, que podran revisar-les abans d'entrevistar-los personalment.

[20/6/19]

JORNADA PONT

  • Lloc: Aules 109-112 i 107 de la Facultat de Traducció i d'Interpretació (UAB)
  • Horari: de 16.30 a 18.30 h (aproximadament)
  • 19.00 h: Pica-pica de clausura amb docents i antics alumnes.

ALTRES QÜESTIONS IMPORTANTS:

  • El dia de la jornada els alumnes que hagin lliurat la prova de traducció faran una entrevista personal d'uns deu minuts amb l'empresa i comentaran la prova de traducció. L'empresa aprofitarà el contacte personal amb l'alumne per conèixe'n millor el perfil.
  • Cada empresa rebrà un màxim de deu proves de traducció. L’adjudicació dels alumnes a cada empresa es farà per ordre de rebuda dels missatges de correu electrònic i tenint en compte les preferències dels alumnes. En funció de les empreses participants, cada estudiant es podrà entrevistar finalment amb tres o quatre empreses.
Campus d'excel·lència internacional U A B