Presentació jornada Pont

Informació actualitzada per al curs 2018-2019

Per tal de facilitar el contacte entre els professionals que s'estan formant al màster en Tradumàtica i les empreses de traducció, el grup Tradumàtica organitza aquesta jornada d’interacció entre tots dos col·lectius.

Les empreses de traducció actualitzen constantment la seva borsa de traductors i de col·laboradors, i esperen descobrir el bo i millor de cada promoció mitjançant la recollida de proves de traducció o anuncis. Tanmateix, aconseguir un primer contacte amb aquestes empreses continua essent l’assignatura pendent de força estudiants. És per això que el proper dia 20 de juny del 2019 tindrà lloc la XVII jornada Pont (universitat-empresa).

Aquesta trobada té com a objectiu permetre a les empreses contactar amb un gran nombre de possibles futurs col·laboradors, alhora que els alumnes tenen la possibilitat de fer un primer pas cap al món professional. El grup Tradumàtica posa a disposició de les empreses i dels alumnes del màster la infraestructura necessària per a dur a terme aquesta trobada.

[Horaris de la Jornada Pont 2019]

Campus d'excel·lència internacional U A B