Inserció laboral

La coordinació duu a terme regularment enquestes als exalumnes per conèixer l'índex d'inserció laboral del màster. Presentem, a continuació, les últimes dades (gener de 2015).

L'última enquesta, enviada per Internet a tots els exalumnes, va ser resposta de manera anònima per 79 persones entre els anys 1999-2014. Cal tenir en compte que a les respostes també s'inclouen les dades d'estudiants que van cursar l'antic postgrau de Tradumàtica (abans de 2001):

Informants per any acadèmic
1998-1999 0 2006-2007 3
1999-2000 1 2007-2008 0
2000-2001 1 2008-2009 4
2001-2002 5 2009-2010 5
2002-2003 2 2010-2011 4
2003-2004 2 2011-2012 10
2004-2005 6 2012-2013 10
2005-2006 5 2013-2014 13
    Sense resposta 8

Ocupació actual

Un 86% dels informants afirma que actualment es dedica a la traducció, i un 83% ho atribueix directament o indirectament al màster:

 

Quant al temps transcorregut entre la finalització dels estudis i l'obtenció del primer contracte de treball, els resultats indiquen que més de la meitat dels estudiants van iniciar la seva carrera professional en la primera setmana després de finalitzar el màster, i la xifra augmenta fins més del 75%, considerant els tres primers mesos després d'acabar els estudis.

Perfils

La següent pregunta proporciona una fotografia precisa de les tasques de les quals s'ocupen els exalumnes. Cal tenir en compte que en aquesta resposta cada informant pot seleccionar més d'una tasca, de manera que la suma dels percentatges és superior al 100%.

Valoració

Finalment, la valoració global del màster se situa al voltant del 8, tot i que cal ressaltar que en els últims anys fluctua entre el notable i l'excel·lent:

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B