Consulteu les dades del màster universitari Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció al web de la UAB.

El màster Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció va néixer, com a tal, el 2001 amb l’objectiu de formar especialistes en tecnologies de la traducció. El procés de traducció en la societat del coneixement es desenvolupa mitjançant l’ús de la tecnologia i de les eines de traducció. De fet, les mateixes tecnologies han generat la necessitat de traduir una gran varietat de formats digitals que només es poden traduir amb l’ajuda d’eines i recursos informàtics específics, com ara tots els textos en suport digital (pàgines web, programari de telèfons intel·ligents, televisors, etc.). El domini d’aquestes eines resulta imprescindible, també, en qualsevol àmbit de la traducció especialitzada (traducció cientificotècnica o jurídica, per exemple). En aquest context, el mercat laboral actual demana traductors familiaritzats amb l’ús de les tecnologies de la traducció i els formats digitals (una bona prova d’això és l’alt índex d’inserció laboral del màster; vegeu l’apartat Inserció laboral).

Actualment, el màster va molt més enllà, i a més de proporcionar eines i recursos en tecnologies de la traducció, inclou un ampli ventall de continguts adreçats a proporcionar a l’estudiant la possibilitat d’adquirir una identitat professional competitiva en el sector dels serveis lingüístics. Això vol dir, essencialment, que ajuden a adquirir coneixements i habilitats per a dur a terme de manera professional un ampli ventall de funcions: gestió de projectes, localització web, multimèdia, de programari, d’aplicacions per a dispositius mòbils i de videojocs, maquetació, control de qualitat, traducció automàtica i postedició, etc. En aquest sentit, doncs, la tecnologia és senzillament un instrument que ens permetrà treballar en el sector de la traducció i la localització d’una manera més eficaç i productiva.

Un màster amb valor afegit

Docència de qualitat

  1. Professionals del món empresarial, docents d’universitat i investigadors en Tradumàtica
  2. Material didàctic en xarxa
  3. Dinàmica de les classes: classes pràctiques amb complements teòrics
  4. Entorn virtual de suport per a les classes
  5. Un ordinador per persona

Orientat al món laboral

  1. Pràctiques voluntàries en empreses de serveis lingüístics
  2. Jornada Pont amb les empreses al juny (les empreses vénen a la facultat a entrevistar-se amb els estudiants)
  3. Borsa de treball en empreses de traducció i localització
  4. Continguts relacionats amb la inserció laboral
  5. Fiscalitat per a traductors i creació d'empreses

Amb accés a doctorat

Des del curs 2016-2017, el màster Tradumàtica permet als estudiants interessats a fer carrera acadèmica cursar un mòdul optatiu sobre metodologia de la recerca (mòdul VI, 15 ECTS). A partir del curs 2017-2018, aquest mòdul s'ofereix en modalitat virtual. Els estudiants que hagin obtingut el títol de màster Tradumàtica amb el mòdul de recerca podran sol·licitar accés a un programa de doctorat, en el marc del qual podran dur a terme tesis doctorals —per exemple, mitjançant el programa de Doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya— sobre tecnologies de la traducció.

Empreses col·laboradores

Apsic
Bluechip Translations
HERMES Traducciones
INK
LocTeam
Midori

MSS

 
Planet Lingua
Syntax...
Traducciones y tratamiento de la traducción
Tradnologies
Transperfect
Treeloc
 

Tradumàtica Masters appreciates the collaboration by Atril.

Tradumàtica Masters appreciates the collaboration by Lingotek.
MemoQ     Tradumàtica Masters appreciates the collaboration by Kilgray.
MemSource     Tradumàtica Masters appreciates the collaboration by MemSource.

Our curriculum includes practices with Okapi Framework.

Our curriculum includes practices with OmegaT.
Wordfast Our curriculum includes a practice of the Wordfast Translation Studio suite of tools, courtesy of Wordfast LLC and Yves Champollion.

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B