Especialitat en Antiguitat i Edat Mitjana del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

L’especialitat en Antiguitat i Edat Mitjana del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana s’adreça a llicenciats i graduats en Història, Arqueologia, Humanitats, Història de l’Art i Filologia Clàssica. Els continguts s’han renovat recentment i els títols de les assignatures s’han adaptat a les tendències més recents en la investigació, des d’una aproximació interdisciplinària arqueològica, històrica i filològica.

L’especialitat té com a objectiu la formació de professionals capaços d’enfrontar-se als reptes de la investigació en aquests camps. Alhora, l’adquisició de mètodes i procediments propis de la investigació és imprescindible directa o indirectament en moltes de les professions vinculades a la conservació i difusió del patrimoni material i escrit. Per aquestes raons, el plantejament de les assignatures, tot i que orientades a temes concrets i molt centrals en la investigació recent (processos de conquesta, migració i colonització en l’antiguitat i l’Edat Mitjana) pretén principalment que l’alumne realitzi un entrenament efectiu en l’ús de tècniques i mètodes propis de la història, l’arqueologia i la filologia. Per això, el maneig de la documentació escrita original i de les tècniques de l’arqueologia del paisatge són fonamentals.

Consulta els requisits d'admissió.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B