Benvingudes/Benvinguts a portal d'imatges d'espais de lloguer de la UAB, on podreu trobar un recull de la tipologia d'espais que la UAB ofereix a les entitats externes.

Per qualsevol aclariment o informació més concreta, podeu posar-vos en contacte, enviant un correu a u.promocio.campus@uab.cat 

Al menú desplegable trobareu un recull de totes les tipologies d'espais amb les seves corresponents classificacions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’acord amb el que preveuen els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), us informem que la Universitat Autònoma de Barcelona publica les imatges que apareixen en aquesta pàgina web amb la finalitat de llogar espais, on la imatge de les persones físiques que hi puguin aparèixer té caràcter accessori.

Si algun de les persones que apareix en les imatges té alguna circumstància relacionada amb una situació personal que pugui acreditar, pot exercir el dret d’oposició enviant una sol·licitud mitjançant correu electrònic a l’adreça a.serveis.logistics@uab.cat o a la Secretaria General de la UAB (sec.general@uab.cat).

En qualsevol cas, les persones afectades poden presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/)  i formular les consultes que considerin oportunes al Delegat de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B