Maurici i Seychelles

Generalitats
La literatura mauriciana sota la colonització
El boom mediàtic de la literatura mauriciana

 

 

 

Font: Mar Garcia (2011). "Literaturas del Océano índico: entre hibridación e hybris". In: Sánchez, C.; Perales, J.J. (eds.). Literaturas postcoloniales en un mundo global. Sevilla : Arcibel.


 

Articles
* RAMHARAI, Vicram (2006). Le champ littéraire mauricien. Cairn. Revue de littérature comparée, nº 318. <https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2006-2-page-173.htm>.
* BRAGARD, Véronique (2010). « L'Empreinte des kala pani dans la littérature caribéenne et mauricienne: une comparaison transcoloniale ». L’Esprit Créateur, vol. 50, nº 2. <https://muse.jhu.edu/journals/lesprit_createur/v050/50.2.bragard.html>.
* BRAGARD, Véronique (2008). Murmuring Vessels: Relocating Chagossian Memory and Testimony in Shenaz Patel’s Le Silence des Chagos”. On-line Journal of French Studies, vol. 2. <https://www.reading.ac.uk/e-france/Indian%20Ocean/Bragard.pdf>.
* KEE MEW Evelyn, JEAN-FRANÇOIS, E. Bruno (2011). « Paris et sa représentation de la littérature mauricienne d’expression française». La tortue verte. Dossier janvier 2012. <https://www.latortueverte.com/DOSSIER%201Ce%20que%20Paris%20fait%20aux%20litteratures%20francophones%20janv%202012.pdf>

Vegeu també
* https://www.bibliothequenumerique-ilemaurice.com/ La pàgina web de la biblioteca electrònica de Mauricio ofereix un catàleg de la literatura mauriciana, especialment la francòfona.
* https://www.gov.mu/portal/sites/ncb/mac/nlibrary/index.html Web de la biblioteca nacional de Maurici. Catàleg en línia.
* https://www.kiltir.com/index.shtml Aquesta pàgina trilingüe (francès, anglès i crioll Mauricio) proporciona informació sobre autors, obres i llur recepció crítica.

Campus d'excel·lència internacional U A B