IniciL’objectiu d’aquest projecte és publicar l’edició crítica dels passatges del Talmud, traduïts de l’hebreu al llatí (Extractiones de Talmud), bo i estudiant aquest innovador document de base en el context del judici i la crema del Talmud (1240-42) i les seves conseqüències.

Malgrat que la polèmica i el diàleg entre judaisme i cristianisme són tan antics com la religió cristiana mateixa, així i tot, es pot ben traçar una distinció clara entre els diferents períodes històrics, les tendències que els han caracteritzats, així com el grau d’apropament o distància entre ambdues religions.

En el llarg camí d’aquesta complexa relació històrica, hi destaca una fita senyera: la traducció llatina de nombrosos passatges del Talmud, el text postbíblic més important per al judaisme, fonamental quant al desenvolupament del judaisme rabínic, l’hereu més directe del pensament farisaic d’època intertestamentària.

Quan, durant el s. XIII, els teòlegs cristians iniciaren l’àrdua tasca d’endinsar-se en el món del Talmud per a traduir-lo al llatí, s’hagueren d’encarar amb un ingent corpus de textos, escrits en hebreu i arameu rabínic, d’origen i d’èpoques diverses, hereu d’una llarguíssima tradició secular legal i homilètica. El descobriment d’aquesta vasta literatura postbíblica rabínica esdevingué una font de fascinació per als cristians.

El coneixement del Talmud, que regula cadascuna de les parts de la vida jueva, fou fonamental, en l’àmbit de la disputa teològica, per a poder refutar els arguments de la fe jueva i, de retruc, per a poder defensar i reforçar la veritat del cristianisme. De resultes d’aquest escenari històric, cultural, religiós i teològic, en sorgí un replantejament del lloc que havien d’ocupar els jueus a la societat cristiana, així com una redefinició del diàleg i de la polèmica judeo-cristiana.

Aquest projecte enfoca qüestions fonamentals i de primer ordre sobre la identitat jueva i cristiana, la qual cosa és de rellevància encara avui al s. XXI. És dut a terme mitjançant un equip de recerca multidisciplinari, que congrega especialistes en el camp de la filologia llatina i hebrea i de la història.

El projecte és finançat per l’European Research Council, en el Setè Framework Programme de la Unió Europea (FP7/ 2007-2013 / ERC Grant agreement n. 613694).

Adreça postal del projecte: MRA, Campus UAB, E-08193 Bellaterra.

Campus d'excel·lència internacional U A B