Què és?

La música a ocupat sempre un lloc important en el desenvolupament històric de la humanitat i es demostra per les diferents formes i estètiques en que s’ha manifestat. Els valors humans i els ideals de cada poble han evolucionat d'una manera que queda del tot reflectida a la música de cada època.

 

La capacitat de comprendre la idea musical, el missatge del compositor, els elements musicals que intervenen en aquest món sonor, la interpretació raonada, la capacitat creativa, etc. fan necessària una educació de la sensibilitat musical i una educació de l’atenció i l’escolta comprensiva que va encaminada d’una manera generalitzada a totes les persones amb capacitat perceptiva. La persona ha de conèixer les característiques del món sonor que l'envolta, però el músic, a més a més, ha de conèixer i dominar una escolta analítica del propi llenguatge de la música i tenir la capacitat no només de traduir els signes musical en sons sinó de desxifrar els sons en signes musicals.

Campus d'excel·lència internacional U A B