"Exhorto els músics de tot el món

a que posin la puresa del seu art al servei de la humanitat

per unir els homes en un mateix vincle fraternal".

 

Pau Casals

Campus d'excel·lència internacional U A B