Article

JOAN MARAGALL, EL PLA JAUSSELY I LA REFORMA DE 1908 A LA CIUTAT DE BARCELONA

Lluís Quintana i Trias

El 9 de juliol de 1903, l’Ajuntament de Barcelona va convocar un “Concurs internacional d’avantprojectes d’enllaç de la zona de l’Eixample de Barcelona i els pobles agregats, entre sí i amb la resta del terme municipal de Sarrià i d’Horta”. Aquest Ajuntament era resultat d’unes eleccions municipals celebrades el mes d’octubre de 1901, en què havia canviat de manera substancial la composició dels regidors, perquè hi havien entrat els catalanistes i els republicans; l’alcalde no entrava en joc, perquè era nomenat per Real Orden des de Madrid. Els nous regidors es van proposar combatre la corrupció, que era endèmica, i buscar noves idees per impulsar la ciutat. Per això van fer una nova crida als experts, com s’havia fet cinquantaanys abans per a la creació de l’Eixample, però aquest cop per lligar també a la ciutat els pobles annexionats el 1897. En el jurat hi havia Cambó (27 anys) i Puig i Cadafalch (36 anys), força joves per als paràmetres de l’època, i més per als actuals (Roca, 1979: 20 i ss.; Torres i Capell, 1987: 57 i ss.). El concurs el va guanyar Léon Jaussely, un urbanista deToulouse, que va presentar els seus plans quatre anys després, el 26 de novembre de 1907, cosa que li meresqué ser proclamat “noucentista” en el glossari de Xènius, el 4/XII/1907 (Ors, 1996), honor que no sabem si Jaussely va apreciar.

Pocs mesos després, l’abril de 1908, Maragall va publicar “La ciudad del ensueño” (Maragall, 1961: 744) a La Lectura, una revista madrilenya on hi apareixia la intel∙lectualitat espanyola més renovadora del tombant de segle, això que es coneix amb el nom, certament inadequat, de “Generación del 98”. Maragall, que hi representava oficiosament la intel∙lectualitat catalana, havia començat debatent-hi qüestions estètiques, però poc a poc hi deixava anar les seves preocupacions polítiques i socials: en aquesta ocasió hi feia una reflexió sobre Barcelona i les seves reformes, inclosa la proposta de Jaussely. Si recordem que Maragall s’havia traslladat, l’agost de 1899, de l’Eixample (carrer Consell de Cent 344 (numeració actual, 314)) a Sant Gervasi (carrer Alfons XII, 79), podem pensar que la seva pròpia experiència l’ajudava a percebre alguna de les virtuts del Pla, el qual assegurava el lligam entre la Barcelona que ell tot just havia deixat i la nova Barcelona on s’acabava d’instal∙lar: un barri, el de Sant Gervasi, fins pocs anys abans població independent. Amb articles com “La ciudad del ensueño”, Maragall mostra una visió de la ciutat crítica però també esperançadora, no gaire allunyada, doncs, de les propostes que estan plantejant els seus contemporanis noucentistes, molt més joves que ell i des de perspectives ideològiques molt diferents. “La ciudad…” és la continuació d’una sèrie d’articles que havia anat publicant al Diario de Barcelona durant els mesos en què hi havia tornat a col∙laborar (juliol 1905–juny 1906), que van coincidir amb una forta agitació catalanista. El tema gairebé monogràfic d’aquests articles(com “Revista de Mayo”, publicat el 3 de juny de 1906) era la construcció de la ciutat.

segueix llegint (en pdf)

Campus d'excel·lència internacional U A B