El sistema d’impressió, còpia i escaneig a la UAB es basa en l’autoservei, i  permet a l’usuari(1) disposar de totes aquestes opcions a les màquines de reprografia ubicades per tota la Universitat.

 

 

 

(1) Només personal vinculat a la UAB, estudiant, PDI o PAS.

 

A més d’aquest sistema, la UAB disposa d'un Servei Assistit, on s’ofereixe serveis com ara enquadernacions o impressió en gran format, entre d’altres. Aquest servei està adreçats a tots els col·lectius, independentment de si estan vinculats a la UAB o no.

Si teniu qualsevol dubte o suggeriment sobre aquest web o sobre la impressió a la UAB, podeu contactar amb nosaltres a serveis.comunitat@uab.cat.

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B