Objectius

TÍTOL DEL PROJECTE: Joves intèrprets naturals: la intermediació lingüística per part de menors a l’educació, als serveis socials i a la sanitat

IP: Mireia Vargas Urpí

REFERÈNCIA: RTI2018-098566-A-I00

ENTITAT FINANÇADORA: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

CONVOCATÒRIA: Programa estatal de recerca, desenvolupament i innovació orientada als reptes de la societat

DATES D’EXECUCIÓ: Gener 2019 - Desembre 2021

FINANÇAMENT REBUT: 69.938 € 

 

OBJECTIUS

Els objectius principals del projecte són:

  1. Descriure la intermediació lingüística per part de menors (ILM), una pràctica que ha esdevingut habitual a la nostra societat, però que ha estat molt poc estudiada fins al moment;
  2. Proporcionar informació objectiva i empírica sobre l’extensió i les característiques de la ILM en les principals comunitats immigrades a la província de Barcelona, tenint en compte un ampli ventall d’aspectes (impacte emocional, identitat, aprenentatge de les llengües, destreses per a la interpretació, gènere, diferències entre comunitats, etc.), així com també les diferents perspectives dels actors involucrats en l’acte comunicatiu (menors que fan d’intèrprets, joves adults que havien tingut experiència en la ILM, progenitors i proveïdors de serveis públics);
  3. Sensibilitzar dels perills d’aquesta pràctica quan va més enllà de facilitar la comunicació en petites gestions;
  4. Empoderar infants i adolescents en la nova societat per mitjà de la revalorització de les llengües d’origen;
  5. Presentar la professió de la interpretació i les seves diverses modalitats a joves estudiants que ja tenen un nivell de competència alt en dues o més llengües, així com també als seus progenitors i tutors.

Aquests objectius generals es materialitzaran en els següents resultats tangibles:

  1. Elaboració d’un informe de recerca sobre la situació actual de la ILM a la província de Barcelona. L’informe inclourà un resum de les principals conclusions de l’estudi, així com també recomanacions per a les parts interessades. L’informe estarà disponible al repositori institucional d’accés obert de la UAB (DDD).
  2. Organització de tallers de sensibilització a instituts amb una alta proporció d’alumnat nouvingut. Aquests tallers es basaran en els resultats de la recerca i inclouran roleplays i altres activitats dinàmiques per tal que els estudiants prenguin consciència de la seva vàlua social i per contribuir a millorar la percepció que tenen de les pròpies llengües d’origen.
  3. Creació d’un corpus anonimitzat de casos d’estudi i incidents crítics, basat en la informació recopilada. Els casos d’estudi i els incidents crítics s’empren sovint en la formació en interpretació als serveis públics (vegeu, per exemple, Bancroft et al. 2015) per tal que els estudiants reflexionin sobre diferents situacions d’interpretació als serveis públics, dilemes ètics, etc., i proposin diferents maneres de solucionar-los. La informació recollida amb les entrevistes i grups de discussió s’emprarà per formar un corpus de casos d’estudi que es farà accessible online i que constituirà un recurs molt útil tant per a la formació en interpretació als serveis públics, com per a activitats de sensibilització de proveïdors de serveis.
  4. Gravació de vídeos (2-3 minuts cadascun) amb testimonis de joves adults que tinguin experiència en la ILM. Cada vídeo se centrarà en un aspecte concret en relació amb la ILM: aspecte emocional, identitat, aprenentatge de llengües, destreses per a la interpretació, etc.
  5. Disseny i creació d’una infografia per als proveïdors de serveis públics, en què s’adreçarà la pregunta següent: «En quins casos és plausible demanar a menors que actuïn com a intèrprets?». La infografia estarà disponible online i, a més a més, se’n distribuiran còpies impreses.  

 

Campus d'excel·lència internacional U A B