PRESENTACIÓ

QUÈ ÉS L'IEPOA DE LA UAB

L'Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic (IEPOA) va ser creat l'any 1988 per un grup d'orientalistes, egiptòlegs i indoeuropeistes de diverses universitats catalanes i espanyoles, a partir d'una iniciativa del Dr. Gregorio del Olmo Lete, catedràtic de Filologia Semítica de la Universitat de Barcelona. Actualment, l'Institut compta amb quatre seus, respectivament, a la Universitat de Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universidad de Murcia i a la Universidad de Salamanca.

L'objectiu fonamental de l'Institut és la recerca i la docència de Tercer Cicle en les tres gran àrees dels estudis orientals antics: l'Egiptologia, l'Assiriologia i la Indoeuropeística oriental. Els membres de les diferents seus de l'IEPOA treballen en diversos projectes de recerca, individuals i col.lectius, la majoria amb finançament públic, d'altres amb patrocini privat; condueixen excavacions arqueològiques a Egipte, Síria i Sudan; han organitzat congressos d'Indoiranística (Syntaxe des langues indo-iraniennes anciennes, maig de 1993, UB); d'Assiriologia (Archaeology of the Upper Syrian Euphrates, gener de 1998, UB); i d'Egiptologia (II Congrés Ibèric d'Egiptologia, març de 2001, UAB); i han posat en marxa diferents revistes i sèries de publicacions especialitzades o de traducció de textos al castellà i al català (Aula Orientalis, Aula Orientalis-Supplementa, Aula Ægyptiaca-Studia, Pliegos de Oriente, Clàssics Orientals). A més, des de la seva creació, l'Institut ha impartit diversos programes docents de Màster i de Doctorat en les tres especialitats objecte de la seva atenció, i ha impulsat el retorn a Catalunya de prestigiosos especialistes d'origen català o espanyol que treballaven a l'estranger, com ara el sumeriòleg Miquel Civil, l'egiptòleg Jesús López o el semitista Javier Teixidor. Aquests programes docents constitueixen una iniciativa única en el panorama universitari català i espanyol.

El 1992 es va constituir a la Universitat Autònoma de Barcelona una seu específica i independent de l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic (IEPOA-UAB). Els primers director i secretari d'aquesta secció foren el Dr. Jordi Cors i el Dr. Agustí Alemany, llavors professors del Departament de Filologia Clàssica. Els altres membres fundadors foren el Dr. Josep Montserrat (Dep. de Filosofia), el Dr. José Fortes (Dep. de Filologia Clàssica), el Dr. Omar Ouakrim (investigador adscrit a l'àrea de Lingüística del Departament de Filologia Hispànica); el Dr. Josep Cervelló (egiptòleg llavors extern); i el Dr. Ignacio Márquez (assiriòleg extern). Des de 1992 fins a l'actualitat, han estat successius directors de l'IEPOA-UAB els professors Jordi Cors, José Fortes, Josep Montserrat, novament Jordi Cors i Josep Cervelló (director actual).

Els anys 1988 i 1992, respectivament, les seus de la UB i de la UAB de l'IEPOA van començar a impartir el Màster en Estudis Orientals: Egiptologia i Assiriologia. El curs 1994-95, a la UAB, el Màster es va convertir en un programa de Doctorat adscrit al Departament de Filosofia. Al mateix temps, la UB va deixar d'impartir-lo, de manera que la UAB es va fer càrrec en solitari de tota la docència de l'Institut. Per raons de finançament, el curs 1999-2000 es va decidir deixar de fer el Doctorat i es va reprendre la fòrmula del Màster propi. Des de l'any 2002-03, la secció de l'IEPOA de la UB torna a impartir docència i les dues seus barcelonines de l'Institut s'han repartit les especialitats, de manera que actualment l'Assiriologia es fa a la UB mentre que l'Egiptologia es fa a la UAB.

Entre els cursos 1999-2000 i 2009-10, l'IEPOA de la UAB va impartir successives edicions de dos programes propis de postgrau: la Diplomatura de Postgrau en Egiptologia (programa d'introducció a la disciplina, d'un any de durada) i el Màster propi en Egiptologia (programa d'especialització, de dos anys de durada). Entre els cursos 2005-06 i 2008-09, a més, l'IEPOA va oferir un programa de Doctorat en Egiptologia, l'objectiu del qual era que els inscrits (que havien de tenir una formació egiptològica prèvia) poguessin fer els seus estudis doctorals específicament en Egiptologia i una tesi de temàtica egiptològica. Aquest programa ha generat fins ara quatre tesis doctorals llegides i deu treballs de recerca de doctorat llegits.

A partir del curs 2009-10, l'oferta docent de postgrau de l'IEPOA de la UAB es va adaptar a les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Els tres programes anteriors van donar pas a tres de nous, dos d'oficials i un altre de propi. El primer era el Màster Universitari Oficial en Llengua i Civilització de l'Antic Egipte, de 90 crèdits ECTS distribuïts en set mòduls lectius i dos anys acadèmics. Aquesta titulació passava a dependre orgànicament de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. Es tractava d’un programa d’especialització, destinat a la formació d’egiptòlegs professionals. El segon era un nou Doctorat en Egiptologia, vinculat al màster, que ara no comportava docència i tenia com a objectiu bàsic la realització de la tesi doctoral. El tercer programa era un títol propi de formació egiptològica general: el Postgrau Propi en Egiptologia, de 55 crèdits ECTS distribuïts en cinc mòduls lectius i dos anys acadèmics; se’n van impartir dues edicions, entre els cursos 2009-10 i 2011-12.

El curs 2015-2016, el MUO en Llengua i Civilització de l’Antic Egipte es transforma en el nou Màster Universitari Oficial en Egiptologia, de 120 crèdits ECTS igualment distribuïts en set mòduls lectius i dos anys acadèmics. Segueix essent un programa d’especialització, l’objectiu del qual és formar egiptòlegs professionals (vegeu “Titulacions de postgrau”, en aquest mateix web). El Doctorat en Egiptologia s’extingeix com a tal el curs 2012-2013 i es fusiona amb el programa de doctorat del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB per donar lloc al nou Doctorat en Cultures en Contacte a la Mediterrània Antiga, una de les línies de recerca del qual és la d’Egiptologia. A més, a partir del curs 2015-2016 l’IEPOA ofereix una nova titulació pròpia de postgrau íntegrament online: el Diploma de Postgrau Online en Antic Egipte: Espais, Llenguatges, Identitats (vegeu novament “Titulacions de postgrau”).

En l'àmbit de la recerca, l'IEPOA de la UAB ha desenvolupat, entre 2006 i 2012, dos projectes d’I+D+i. El primer es titulava: Excavacions arqueològiques i documentació epigràfica a Saqqara (Egipte): jaciments de Kom el-Khamasin i Menawat, i va ser finançat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, en el marc del programa d'Ajuts per al desenvolupament de treballs de prospecció i excavació arqueològiques i paleontològiques internacionals (EXCAVA). El segon es titulava: Los semagramas de los Textos de las Pirámides entre iconicidad y realidad referencial (ca. 2380-2160 a.c.). Estudio paleográfico, filológico, semiótico e histórico-cultural, i va ser finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación en el marc del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. L'investigador principal dels dos projectes ha estat el Dr. Josep Cervelló Autuori. L’IEPOA ha signat també diversos convenis de recerca amb diferents institucions nacionals o estrangeres per al desenvolupament de projectes o la formació de personal investigador.

L'IEPOA de la UAB edita la col·lecció egiptològica Aula Aegyptiaca-Studia, compta amb un fons bibliogràfic privat especialitzat (que té cedit en usdefruit) i és l'hereu de l'arxiu documental del Prof. Jesús López, traspassat el 2002, antic investigador del CNRS, director de la Missió Arqueològica Espanyola a Heracleòpolis Magna (Egipte) entre 1966 i 1968 i col·laborador docent i investigador de l'Institut, tant a la UAB com a la UB.

Campus d'excel·lència internacional U A B