CURSOS D’EGIPTOLOGIA ONLINE

PRESENTACIÓ

Des del curs 2015-2016, l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic de la UAB, ofereix un programa de cursos online d’especialització adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

El programa de cursos online s’inscriu en una llarga tradició de més de 20 anys de docència universitària de l’egiptologia (vegeu la secció “IEPOA” > “Presentació” d’aquesta mateixa web) i es beneficia de l’experiència acumulada durant aquest temps, però alhora respon a inquietuds i necessitats docents noves.

Els cursos estàn dirigits a l’estudiant universitari i al públic cultivat en general que desitja posseir una formació egiptològica especialment centrada en alguns temes multidisciplinars vinculats a l’egiptologia.

Els cursos tenen un precedent immediat: el MOOC d’Egiptologia de la plataforma Coursera-UAB, un curs d’introducció general a l’Egiptologia que s’imparteix des de l’any 2013 en llengua espanyola en virtut d’un conveni de col·laboració docent entre la UAB i la University of Stanford, creadora i gestora de la plataforma.

Així, per una banda, la metodologia docent i la dinàmica d’aprenentatge són molt similars a les del MOOC. Els continguts s’imparteixen bàsicament a través de vídeos didàctics (entre 1 i 2h. de vídeo setmanal) complementats amb documentació en pdf, lectures accessibles per Internet (articles o llibres) i enllaços diversos. L’avaluació és contínua, a base de qüestionaris o breus exercicis setmanals, i els estudiants disposen de diversos espais a l’aula virtual per a la comunicació entre ells i amb el professor. El professor fa un seguiment permanent de l’espai virtual destinat específicament a l’orientació de les tasques d’avaluació i aprenentatge i a les consultes dels estudiants.

Per una altra banda, els cursos d’especialització volen donar resposta directa a les inquietuds expressades pels estudiants del MOOC d’Egiptologia en les edicions fins ara impartides (més de 100.000 estudiants inscrits). En efecte, l’equip docent es fa ressò d’aquests suggeriments i proposa set cursos monogràfics dedicats als temes que més es van sol·licitar: escriptura jeroglífica, art i simbolisme, astronomia, geologia i contactes, qüestions de gènere, i Egipte i la Bíblia.

Cada curs té una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS i s’imparteix durant 8 setmanes, íntegrament en llengua espanyola.

Cómo leer la pintura egipcia: Tebas , Reino Nuevo

Prof.: Miquel Carceller Sindreu (col·laborador IEPOA - UAB)

Des del 10 d’octubre fins al 6 de decembre de 2017

https://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-com-llegir-la-pintura-egipcia-tebes-regne-nou/informacio-general-1201094877538.html/param1-3640_ca/param2-2015/

En aquest curs l’estudiant s’aproximarà al simbolisme emprat en els repertoris iconogràfics de les tombes nobiliàries egípcies per a tractar de comprendre millor les creences religioses i la litúrgia funerària egípcia. Per això, proposem un enfocament semiòtic dels repertoris iconogràfics de les tombes privades del Regne Nou, tot analitzant la disposició simbòlica dels temes al llarg dels murs de les tombes. Així mateix, es cercaran representacions dels temes característics però de períodes anteriors per tal de comprovar l’espai deixat a la subjectivitat”de l’artesà (és a dir la dimensió poètica de les imatges). Finalment, es realitzaran lectures iconològiques de repertoris complerts de tombes privades, per tal de comprovar la viabilitat del mètode d’anàlisi semiòtic a l’hora d’entendre la gramàtica global de la tomba privada egípcia.

Preu: 130 €

Astronomía y Medición del Tiempo en el Antiguo Egipto

Prof.: Dr. José Lull (IEPOA - UAB)

Des del 24 d’octubre fins al 20 de decembre de 2017

https://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-astronomia-i-mesura-del-temps-a-l-antic-egipte/informacio-general-1201094877538.html/param1-3526_ca/param2-2015/

En este curs l’estudiant farà ús de la documentació astronòmica egípcia per a aproximar-se, des de una nova perspectiva, a diversos aspectes de la cultura egípcia. Per això, proposem un estudi al concepte del temps i als sistemes de mesurar el temps per part dels antics egipcis, una aproximació als mites creacionals des de les més importants cosmogonies de l’antic Egipte; la identificació i interpretació de la simbologia astronòmica en el àmbit funerari y arquitectònic egipci; veurem el cel amb els ulls dels antics egipcis, a través de les seues constel·lacions i decans, de la mitologia associada i del treball d’observació dels seus horòlegs i sacerdots astrònoms; la interpretació de les principals alineacions arqueo-astronòmiques egípcies; i una aproximació, a través de la documentació astronòmica, de com podem fer càlculs de cronologia absoluta i enquadrar millor la cronologia relativa egípcia.

Preu: 130 €

Temari:

Lliçó 1

L01 video 01 - Cosmogonía. La creación del universo egipcio, 1                                      

L01 vídeo 02 - Cosmogonía. La creación del universo egipcio, 2                                      

L01 vídeo 03 - Cosmogonía. La creación del universo egipcio, 3                                      

L01 vídeo 04 - Cosmogonía. La estructura del universo egipcio                                                        

L01 vídeo 05 - Cosmogonía. La estructura del universo reflejada en la arquitectura    

Lliçó 2

L02 video 01 - Cosmogonía. El tiempo del universo egipcio                                                                

L02 vídeo 02 - Mecánica celeste. Algunos conceptos básicos, 1                                      

L02 vídeo 03 - Mecánica celeste. Algunos conceptos básicos, 2                                      

L02 vídeo 04 - Mecánica celeste. Algunos conceptos básicos, 3                                      

Lliçó 3

L03 video 01 - El sacerdote-astrónomo egipcio, I

L03 vídeo 02 - El sacerdote-astrónomo egipcio, II

L03 vídeo 03 - Midiendo el tiempo. El tiempo de la Luna

L03 vídeo 04 - Midiendo el tiempo. El origen del calendario civil egipcio, I

L03 vídeo 05 - Midiendo el tiempo. El origen del calendario civil egipcio, II

L03 vídeo 06 - Midiendo el tiempo. El calendario civil egipcio

Lliçó 4

L04 video 01 - La Luna en el calendario civil

L04 vídeo 02 - Cronología relativa

L04 vídeo 03 - Cronología absoluta

L04 vídeo 04 - El desfase del calendario civil y el orto helíaco de Sirio

L04 vídeo 05 - Cálculo de cronología absoluta a partir del orto helíaco de Sirio

Lliçó 5

L05 video 01 - Cronología absoluta a partir de efemérides lunares

L05 vídeo 02 - Contando los años de reinado

L05 video 03 - Relojes estelares. Los relojes estelares diagonales

L05 vídeo 04 - Relojes estelares. Los relojes de tránsito decanal

L05 vídeo 05 - Relojes estelares. Los relojes ramésidas

Lliçó 6

L06 vídeo 01 - Relojes de Sombra

L06 vídeo 02 - Relojes de Sombra y Sol

L06 vídeo 03 - Clepsidras

L06 vídeo 04 - Las horas equivalentes y el tiempo según los decanos

L06 video 05 - El cielo de los egipcios. Los planetas visibles

Lliçó 7

L07 vídeo 01 - El cielo de los egipcios. Eclipses

L07 vídeo 02 - El cielo de los egipcios. Cometas, estrellas fugaces y meteoritos

L07 vídeo 03 - El cielo de los egipcios. Techos astronómicos

L07 vídeo 04 - El cielo de los egipcios. Constelaciones “meridionales”: Sah y Sepedet

L07 vídeo 05 - El cielo de los egipcios. Constelaciones “meridionales”: la barca, el carnero y las dos tortugas

L07 vídeo 06 - El cielo de los egipcios. Constelaciones "boreales": Meskhetiu, 1

L07 vídeo 07 - El cielo de los egipcios. Constelaciones "boreales": Meskhetiu, 2

L07 vídeo 08 - El cielo de los egipcios. Constelaciones “boreales”: Reret Weret, el León y otras constelaciones

Lliçó 8

L08 vídeo 01 - El cielo de los egipcios. Constelaciones y estrellas en los relojes ramésidas

L08 vídeo 02 - El cielo de los egipcios. Cúmulos estelares

L08 vídeo 03 - El cielo de los egipcios. Zodíacos

L08 vídeo 04 - El cielo de los egipcios. El zodíaco-planisferio de Dendera

L08 vídeo 05 - Arqueoastronomía. Ejemplos de alineaciones astronómicas del III milenio a.C., 1

L08 vídeo 06 - Arqueoastronomía. Ejemplos de alineaciones astronómicas del III milenio a.C., 2

L08 vídeo 07 - Arqueoastronomía. Ejemplos de alineaciones astronómicas del II y I milenio a.C.

Total: 45 vídeos

Geología, Materias Primas y Rutas Comerciales en el Antiguo Egipto

Profs.: Dr. José Lull (IEPOA - UAB) i Dr. F. Javier Giménez (Universitat Politècnica de Catalunya)

Des del 24 d’octubre fins al 20 de decembre de 2017

https://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-geologia-materies-primeres-i-rutes-comercials-a-l-antic-egipte/informacio-general-1201094877538.html/param1-3525_ca/param2-2015/

La civilització de l’antic Egipte es va desenvolupar en un context geològic i geogràfic que explica moltes de les seues adaptacions i realitzacions culturals, així com l’essència de la seua cultura material. Entendre l’arqueologia egípcia, els monuments i els materials emprats, passa per conèixer aquest context. Així, en la primera part d’aquest curs estudiarem, en primer lloc, la topografia antiga i el mapa geològic de la vall del Nil, per tal de comprendre millor l’ús dels diferents materials constructius en les diferents parts del país, i analitzarem, en segon lloc, els principals indrets d’explotació (pedreres i mines, sovint situats en llocs inhòspits), els modes d’explotació i les rutes d’accés. Però una part de les matèries primeres utilitzades pels egipcis no eren autòctones, sinó que venien de terres de vegades llunyanes. Així, en la segona part del curs es descriuran alguns mètodes per establir la procedència d’aquests materials. Tipològicament es tracta de pedres semiprecioses (lapislàtzuli, turquesa, obsidiana) i metalls (coure, coure arsenical i bronze). La identificació de la procedència d'estos materials permetrà descobrir les rutes internacionals més importants que connectaven Egipte amb els seus veïns més pròxims (Mesopotàmia, Península del Sinaí, Núbia), però també les rutes d'intercanvi a llarga distància (Egeu, Afganistan, África Oriental, Uzbekistan). Finalment, també s’estudiaran els materials que no es troben en la natura, sinó que eren el resultat d’un procés de fabricació, com el vidre i l’anomenat “blau egipci”, que des d’Egipte es va estendre per tot el món antic. 

Preu: 130 €

Temari:

Lliçó 1

Video 01  - Geología de Egipto. Introducción                                                                                

Video 02  - Geología de Egipto. Rocas sedimentarias                                                                                    

Video 03  - Geología de Egipto. Paleoríos y depresiones                                                                                

Video 04  - Geología de Egipto. Paleoríos y depresiones, II                                                                                            

Lliçó 2

Vídeo 01  - Materias primas. Caliza                                                                                                                  

Vídeo 01b - Materias primas. Caliza, II                                                                                           

Vídeo 02  - Materias primas. Arenisca                                                                                           

Video 03  - Materias primas. Ortocuarcita                                                                                                      

Vídeo 04  - Materias primas. Granito rosa                                                                                                      

Vídeo 05  - Materias primas. Calcita y yeso                                                                                                                      

Vídeo 06  - Materias primas. Diorita, basalto y toba                                                                                                        

Lliçó 3

Vídeo 01  - Materias primas. Grauvaca                                                                                          

Vídeo 02  - Materias primas. Pórfido imperial, granodiorita gris (tonalita) y metagabro

Vídeo 03  - Materias primas. Galena, esteatita y tectita                                                                               

Vídeo 04  - Materias primas. Gemas: cornalina, amatista, esmeralda, peridoto, turquesa, malaquita, amazonita                

Vídeo 05  - Materias primas. Oro                                                                                                                                       

Lliçó 4

Vídeo 01  - Rutas caravaneras. Rutas terrestres al sur, por Nubia                                                             

Vídeo 02  - Rutas caravaneras. La ruta del suroeste                                                                   

Vídeo 03  - Rutas caravaneras. La ruta fluvial por Nubia                                                                              

Vídeo 04  - Rutas caravaneras y comerciales. Las rutas marítimas por el Mar Rojo                                

Vídeo 05  - Rutas caravaneras y comerciales. Rutas a Berenike Troglodytica       

Vídeo 06  - Rutas caravaneras y comerciales. Comercio marítimo desde Berenike                

Lliçó 5

L05 video 01  - Rutas comerciales internacionales. Introducción

L05 video 02  - La ruta del Mediterráneo oriental. Introducción

L05 video 03  - La ruta del Mediterráneo oriental. El cobre asiático I

L05 video 04  - La ruta del Mediterráneo oriental. El cobre asiático II

L05 video 05  - La ruta del Mediterráneo oriental. El cobre asiático III

L05 video 06  - La ruta del Mediterráneo oriental. El cobre asiático IV

Lliçó 6

L06 vídeo 01 - La ruta del Mediterráneo oriental. El cobre "asiático” V: otras aplicaciones de LIA

L06 vídeo 02 - La ruta del Mediterráneo oriental. El azul egipcio I

L06 vídeo 03 - La ruta del Mediterráneo oriental. El azul egipcio II

L06 vídeo 04 - La ruta del Mediterráneo oriental. El azul egipcio III

L06 vídeo 05 - La ruta del Mediterráneo oriental. El azul egipcio IV

Lliçó 7

L07 video 01 - La ruta del Mediterráneo oriental. El vidrio I

L07 video 02 - La ruta del Mediterráneo oriental. El vidrio II

L07 video 03 -  La ruta del Mediterráneo oriental. El Lapislázuli I

L07 video 04 - La ruta del Mediterráneo oriental. El Lapislázuli II

L07 video 05 - La ruta del Mediterráneo oriental. El Lapislázuli III

Lliçó 8

L08 video 01 - La ruta oriental. El estaño I

L08 video 02 - La ruta oriental. El estaño II

L08 video 03 - África. Obsidiana I

L08 video 04 - África. Obsidiana II

L08 video 05 - África. Obsidiana III

L08 video 06 - Rutas comerciales internacionales. Epílogo

TOTAL: 44 videos

Iniciación a los Jeroglíficos Egipcios

Prof.: Dr. Josep Cervelló Autuori (IEPOA - UAB)

Des del 16 de gener fins al 21 de març de  2018

https://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-iniciacio-als-jeroglifics-egipcis/informacio-general-1201094877538.html/param1-3524_ca/param2-2015/

Ra en Kemet, la “llengua d’Egipte”: així és com els antics egipcis designaven la llengua que parlaven. Pertanyia al tronc lingüístic afroasiàtic, que es parla a tota l’Àfrica sahariano-nilòtica i al Pròxim Orient i del qual formen part les llengües semítiques, com l’àrab, “cosines” de l’antic egipci. Al llarg de la seva història, la llengua egípcia es va escriure amb quatre sistemes diferents d’escriptura: jeroglífic, hieràtic, demòtic i copte, dels quals el primer és el més conegut. Es tracta d’un sistema pictogràfic, ja que els signes constitueixen imatges que reprodueixen éssers, objectes o processos de la realitat. En aquest curs s’introduirà l’estudiant en la fonologia egípcia i en l’escriptura jeroglífica, així com en els principis de la gramàtica de l’egipci clàssic (elements de morfosintaxi nominal i verbal), per tal de capacitar-lo per a la lectura de textos epigràfics i literaris senzills.

Preu: 130 €

Temari:

Lliçó 1

Los sonidos del egipcio clásico (I)

Los sonidos del egipcio clásico (II)

Los sonidos del egipcio clásico (III)

La transliteración

Los signos jeroglíficos: tipos y funciones (I): los fonogramas

Los signos jeroglíficos: tipos y funciones (II): los semagramas

Orientación y disposición de la escritura jeroglífica

Lliçó 2

Las partes de la oración en egipcio clásico

La flexión nominal

El sintagma nominal o el sustantivo y sus complementos

Lliçó 3

Introducción a la sintaxis oracional del egipcio clásico: los cinco tipos de oraciones

La oración de predicado preposicional o adverbial (I)

Lliçó 4

Particularidades gráficas de la escritura jeroglífica

Los pronombres personales (I): el pronombre sufijo

La oración de predicado preposicional o adverbial (II)

La oración de predicado adjetival (I)

Lliçó 5

Los pronombres personales (y II): el pronombre dependiente

La oración de predicado adjetival (y II)

La oración de predicado preposicional o adverbial (y III)

Numerales y cifras

Lliçó 6

Los adjetivos y sustantivos nisbes (I)

Los adjetivos y sustantivos nisbes (II)

La fórmula de ofrendas

Lliçó 7

Introducción al verbo (I)

Introducción al verbo (y II)

El infinitivo

La oración de predicado pseudoverbal de infinitivo

Lliçó 8

La oración de predicado verbal (I)

La oración de predicado verbal (y II)

Arte Egipcio: Imagen e Interpretación

Prof.:Dr. Francisco Borrego Gallardo (Universidad Autónoma de Madrid)

Des del 23 de gener fins al 21 de març de 2018

https://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-art-egipci-imatge-i-interpretacio/informacio-general-1201094877538.html/param1-3521_ca/param2-2015/

La imatge constitueix en les societats humanes un dels àmbits expressius més rics i diversos en significats. En el cas de l'Egipte antic, comprendre les seues imatges permet acostar-se a un gran nombre d'aspectes concrets de la seua cultura, vida quotidiana o religió, així com a la seua manera de veure i d'interpretar el món. Este curs busca, en primer lloc, explicar el sistema de representació dels egipcis de l'Antiguitat, la importància dels seus contextos i la naturalesa d'estos. Un altre objectiu important és el coneixement dels seus principis bàsics de composició, articulació i significats (posició, grandàries, colors) . També es pretén iniciar l'estudiant en les metodologies tradicionals d'anàlisi (iconografia, criteris de datació) però així mateix, i especialment, en altres més recents i menys explotades i no obstant això més fecundes, com les basades en la iconologia i la semiologia, les quals permeten que les imatges egípcies no sols puguin ser mirades, sinó també llegides.

Preu: 130 €

Temari:

Lliçó 1

Arte L01 vídeo 01 - Aspectos introductorios. La mirada al arte y la imagen egipcia

Arte L01 vídeo 02 - Aspectos introductorios: Historiografía del estudio del arte y la imagen egipcia: principales tendencias

Arte L01 vídeo 03 - Aspectos introductorios: Límites, fuentes y materiales

Lliçó 2

Arte L02 vídeo 01 - Contextos: Introducción

Arte L02 vídeo 02 - Contexto(s) social(es)

Arte L02 vídeo 03 - El terreno conceptual de la imagen y del arte egipcios

Arte L02 vídeo 04 - El discurso "monumental"

Lliçó 3

Arte L03 vídeo 01 - El sistema de representación: Introducción

Arte L03 vídeo 02 - El sistema de representación: Canon y proporciones

Arte L03 vídeo 03 - La "aspectiva"

Arte L03 vídeo 04 - Espacio y movimiento y la "aspectiva"

Lliçó 4

Arte L04 vídeo 01 - Composición y articulación: Escenas y registros

Arte L04 vídeo 02 - Composición y articulación: Dinamismo visual y ruptura de la monotonía

Arte L04 vídeo 03 - Composición y articulación: Jerarquización

Arte L04 vídeo 04 - Composición y articulación: La expresión de la temporalidad

Lliçó 5

Arte L05 vídeo 01 - Lecturas, 1: Iconografía. Introducción metodológica

Arte L05 vídeo 02 - Lecturas, 1: Iconografía. El análisis estilístico

Arte L05 vídeo 03 - Lecturas, 1: Iconografía. Criterios de datación

Arte L05 vídeo 04 - Lecturas, 1: Iconografía. Análisis iconográfico

Lliçó 6

Arte L06 vídeo 01 - Lecturas, 2: Iconología. Introducción: aspectos metodológicos

Arte L06 vídeo 02 - Lecturas, 2: Iconología. Significados de la forma

Arte L06 vídeo 03 - Lecturas, 2: Iconología. Significados de los materiales

Arte L06 vídeo 04 - Lecturas, 2: Iconología. Significados de los colores

Arte L06 vídeo 05 - Lecturas, 2: Iconología. Significados de los números

Lliçó 7

Arte L07 vídeo 01 - Lecturas, 3: Semiología. Introducción: el discurso monumental, un universo logoicónico

Arte L07 vídeo 02 - Lecturas, 3: Semiología. Texto como imagen, imagen como texto

Arte L07 vídeo 03 - Lecturas, 3: Semiología. Sintaxis interna

Arte L07 vídeo 04 - Lecturas, 3: Semiología. Sintaxis externa, 1. Gesto, acción, verbo

Arte L07 vídeo 05 - Lecturas, 3: Semiología. Sintaxis externa, 2. Distribución de los papeles sintácticos en las escenas

Lliçó 8

Arte L08 vídeo 01 - Lecturas, 4: Poética y discursos. Multiplicidad de aproximaciones, multiplicidad de significados

Arte L08 vídeo 02 - Lecturas, 4: Poética y discursos. La "gramática del templo” y sus planteamientos

Arte L08 vídeo 03 - Lecturas, 4: Poética y discursos. Recursos expresivos y de correlación, 1. Elementos contiguos

Arte L08 vídeo 04 - Lecturas, 4: Poética y discursos. Recursos expresivos y de correlación, 2. Elementos no contiguos

Total: 34 vídeos

Género y Vida Cotidiana en el Antiguo Egipto

Prof.: Dr. Marc Orriols i Llonch (IEPOA - UAB)

Des del 27 de març fins al 23 de maig de 2018

https://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-genere-i-vida-quotidiana-a-l-antic-egipte/informacio-general-1201094877538.html/param1-3523_ca/param2-2015/

Vida privada, desenvolupament de l’individu en el seu context social i cultural, sexualitat, relacions de gènere... són temes que la historiografia tradicional havia deixat completament de banda i que ara comencen a rebre l’atenció que mereixen per part dels especialistes, especialment des dels anomenats estudis de gènere. L’objectiu d’aquest curs serà el d’oferir l’estat actual dels nostres coneixements sobre aquests temes en relació amb la societat egípcia antiga. Ho farem mostrant com eren i com vivien els homes i les dones a l’antic Egipte, des del seu naixement fins a la mort, passant per la infància, els rituals de pas a l’edat adulta, la plenitud social i la vellesa. Es pararà especial atenció als col•lectius que no constituïen l’elit dirigent del país: les dones, els infants, els ancians i tots aquells que fins ara no han estat protagonistes de la història però que hi varen participar. És a dir, es farà una anàlisi de la societat egípcia des de la perspectiva dels estudis de gènere.

Preu: 130 €

Temari:

Lliçó 1

Video 1: Estudios de género y Egiptología

Video 2: Las fuentes documentales

Video 3: Aspectos de la sociedad egipcia

Video 4: La naturaleza del individuo

Video 5: La naturaleza del individuo (II)

Lliçó 2

Video 6: El embarazo

Video 7: El embarazo (II)

Video 8: El embarazo y los textos médicos

Video 9: El embarazo y los textos médicos (II)

Video 10: El nacimiento: la iconografía

Video 11: El nacimiento: la iconografía (II)

Video 12: El parto: otros aspectos

Lliçó 3

Video 13: Un parto ideal del Reino Medio

Video 14: Un parto ideal del Reino Medio (II)

Video 15: La lactancia

Video 16: La concepción de la infancia

Video 17: La concepción de la infancia (II)

Lliçó 4

Video 18: Los ritos de paso de la pubertad. La circuncisión

Video 19: Los ritos de paso de la pubertad. La circuncisión (II)

Video 20: Los ritos de paso de la pubertad. Otros rituales masculinos

Video 21: Los ritos de paso de la pubertad. El ritual femenino

Video 22: La menstruación

Lliçó 5

Video 23: La educación

Video 24: La educación (II)

Video 25: La poesía erótico-amorosa

Video 26: La poesía erótico-amorosa (II)

Video 27: El hombre y la mujer: los roles de género a través de la iconografía

Video 28: El hombre y la mujer: los roles de género a través de la iconografía (II)

Lliçó 6

Video 28: El matrimonio

Video 29: La familia

Video 30: El divorcio y el adulterio

Video 31: El divorcio y el adulterio (II)

Video 32: Las familias monoparentales: los solteros, las viudas y los huérfanos

Video 33: Las familias monoparentales: los solteros, las viudas y los huérfanos (II)

Lliçó 7

Video 34: La violencia contra las mujeres

Video 35: La sexualidad

Video 36: Las relaciones sexuales: la cópula

Video 37: Las relaciones sexuales: la cópula (II)

Video 38: Las relaciones sexuales: la cópula (III)

Lliçó 8

Video 39: Otras prácticas sexuales

Video 40: Las relaciones homosexuales

Video 41: Las relaciones homosexuales (II)

Video 42: La vejez

Video 43: La vejez (II)

Video 44: La muerte

Video 45: La muerte (II)

Video 46: Epílogo

Egipto y la Biblia: Historia y Mito

Profs.: Dr. Jordi Vidal (IEPOA - UAB) y Dr. José Lull (IEPOA - UAB)

Des del 27 de març fins al 23 de maig de 2018 

https://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-egipte-i-la-biblia-historia-i-mite/informacio-general-1201094877538.html/param1-3522_ca/param2-2015/

Egipte té una presència constant en la Bíblia. Es tracta d'un espai que juga un paper important en els orígens de la història del poble d'Israel tal com es transmet en l'Antic Testament. L'existència de fonts extra-bíbliques (inscripcions egípcies, cartes d'Amarna, textos mesopotàmics) i el desenvolupament de la crítica literària de la Bíblia ens permeten dur a terme una anàlisi històrica de la imatge de l'Antic Egipte transmesa pel text sagrat hebreu. Al llarg del curs ens aproximarem als textos de l'Antic Testament des de la perspectiva històrica, mitològica, cultural i religiosa, i tractarem els grans temes del Pentateuc relacionats amb Egipte, com el cicle de Josep, Moisés i l'èxode, i alguns episodis narrats en llibres com Cròniques, Reis, etc., tot comparant-los críticament amb les fonts extra-bíbliques Per a això, analitzarem també la presència semítica en el Delta del Nil durant el II mil·lenni a.C., el problema dels habiru en les cartes d'Amarna, o el paper polític exercit per Egipte en la primera mitat del I mil·lenni a.C. durant la dominació assíria d'Israel i Judà.

Preu: 130 €

Temari:

Lliçó 1

Biblia L01 vídeo 01 - El estudio de la Biblia como fuente histórica

Biblia L01 vídeo 02 - La autoría de la Torah

Biblia L01 vídeo 03 - La teoría documentaria

Biblia L01 vídeo 04 - La crítica actual

Biblia L01 vídeo 05 - La arqueología bíblica

Lliçó 2

L02 video 01 - Contenido y estructura literaria

L02 video 02 - Las influencias egipcias

L02 video 03 - Las influencias mesopotámicas

L02 video 04 - Los relatos de creación de Canáan

Lliçó 3

Vídeo 01 - La historia de José. Resumen de la obra y proceso de composición

Vídeo 02 - La historia de José y el Segundo Periodo Intermedio

Vídeo 03 - La historia de José. Críticas y alternativa

Vídeo 04 - La historia de José. Las colonias judías en Egipto

Lliçó 4

L04 video 01 - ¿Habiru = Hebreo?. El término "hebreo” en el AT.

L04 video 02 - ¿Habiru = Hebreo?. Los habiru en las cartas de Amarna.

L04 video 03 - ¿Habiru = Hebreo?. Buscando una definición.

L04 video 04 - ¿Habiru = Hebreo?. Conclusiones.

Lliçó 5

Biblia L05 vídeo 01 - Extranjeros en el Delta. I

Biblia L05 vídeo 02 - Extranjeros en el Delta II

Biblia L05 vídeo 03 - Extranjeros en el Delta, III

Biblia L05 vídeo 04 - Hebreos en Egipto, I

Biblia L05 vídeo 05 - Hebreos en Egipto, II. Cronología bíblica

Biblia L05 vídeo 06 - Hebreos en Egipto, III

Lliçó 6

Biblia L06 vídeo 01 - "Moisés"

Biblia L06 vídeo 02 - "Las plagas, I"

Biblia L06 vídeo 03 - "Las plagas, II"

Biblia L06 vídeo 04 - "Algunos anacronismos"

Biblia L06 vídeo 05 - "El faraón del éxodo"

Lliçó 7

Biblia L07 vídeo 01 - "El éxodo, I"

Biblia L07 vídeo 02 - "El éxodo, II"

Biblia L07 vídeo 03 - "El éxodo, III"

Biblia L07 vídeo 04 - "El éxodo, IV"

Lliçó 8

Biblia L8 vídeo 01 - Hacia la historia antigua de Israel, I

Biblia L8 vídeo 02 - Hacia la historia antigua de Israel, II

Biblia L8 vídeo 03 - Salomón

Biblia L8 vídeo 04 - La reina de Saba y las rutas comerciales arábigas, I

Biblia L8 vídeo 05 - La reina de Saba y las rutas comerciales arábigas, II

Biblia L8 vídeo 06 - Shishak, rey de Egipto, I

Biblia L8 vídeo 07 - Shishak, rey de Egipto, II

Biblia L8 vídeo 08 - Algunas referencias históricas

Total de vídeos: 42

LLENGUA

La docència s’imparteix en llengua espanyola, però els estudiants han d’estar capacitats per llegir textos especialitzats en anglès i francès.

ACCÉS

  • S’admetran persones amb i sense titulació universitària.
  • Els principals destinataris són graduats, diplomats o llicenciats de qualsevol branca de les ciències humanes i socials, però també graduats, diplomats o llicenciats d'altres especialitats o persones sense titulació universitària que tinguin inquietuds i coneixements humanístics.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

La inscripció per a l'admissió  és obligatòria i es durà a terme a partir de la segon a meitat de maig de 2017.

El sol·licitant podrà considerar la preinscripció en ferm quan hagi rebut el missatge de confirmació per part de l’Escola de Postgrau de la UAB..

COORDINADOR

Dr. José Lull - jose.lull@uab.cat
Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici MRA, porta 010
93 586 88 34

Campus d'excel·lència internacional U A B