CURS 2012-2013

L'any acadèmic 2012-2013, l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic de la UAB impartirà:

a) el segon curs del Màster Oficial en Llengua i Civilització de l’Antic Egipte (bienni 2011-2013).

b) el primer curs del Màster Propi en Egiptologia (bienni 2012-2014), que equival a la Diplomatura de Postgrau en Iniciació a l’Egiptologia (edició 2012-2013).

c) el Doctorat en Egiptologia (seguiment de tesis doctorals).

PER A TOTS ELS PROGRAMES

DIES NO LECTIUS

Dilluns 24 de setembre de 2012
Divendres 12 d’octubre de 2012
Dijous 01 de novembre de 2012
Dijous 06 i divendres 07 de desembre de 2012
NADAL: De dilluns 24 de desembre de 2012 a diumenge 06 de gener de 2013, ambdós inclosos
Setmana del 04 al 08 de febrer de 2013 (entre semestres)
SETMANA SANTA: De dilluns 25 de març a dilluns 01 d’abril de 2013, ambdós inclosos
Dimarts 02 d’abril de 2013 (festa institucional de la Facultat de Lletres)
Dimecres 01 de maig de 2013
Dilluns 20 de maig de 2013 (festa local a Bellaterra) (només Màster Oficial i Doctorat)

MÀSTER OFICIAL EN LLENGUA I CIVILITZACIÓ DE L'ANTIC EGIPTE
BIENNI 2011-2013 (SEGON CURS)

LLOC D'IMPARTICIÓ

UAB, Facultat de Lletres.

CALENDARI I HORARIS

Mòdul: Especialització egiptològica: filologia (10 crèdits ECTS)

Textos egipcis clàssics (nivell alt)
Prof. Josep Cervelló
Del 25 de setembre de 2012 al 26 de febrer de 2013
DM 16:00-18:00 h.

Llengua neoegípcia i hieràtic
Prof. Josep Cervelló
Del 27 de setembre de 2012 al 14 de març de 2013 (excepte 08/11/12)
DJ 16:00-18:00 h.

Curs superior de filologia egípcia
Prof. Pascal Vernus
Calendari i horari per determinar (mes de maig o juny de 2013)

Mòdul: Especialització egiptològica: història i civilització (10 crèdits ECTS)

Administració, societat i economia egípcies
Prof. Juan Carlos Moreno
Calendari i horari per determinar

Història de l’Egipte faraònic (Regne Nou)
5 crèdits ECTS
Prof. José Lull
Del 15 d’octubre de 2012 al 29 de gener de 2013 (excepte 10/12/12, 08/01/13 i 14/01/13)
DLL-DM 18:15-20:15 h.

Història de l’Egipte faraònic (primer mil·lenni a.C.)
Profs. Cisco Bosch (B) i José Lull (A)
A) De l’11 de febrer al 19 de març de 2013 (excepte 18/02/13 i 11/03/13)
DLL-DM 18:15-20:15 h.
B) Del 08 al 19 d’abril de 2013
DLL a DV 16:00-18:00 h.

Mòdul: Iniciació a la recerca i treball de fi de màster (15 crèdits ECTS)

Metodologia de la recerca egiptològica
Prof. Josep Cervelló
Del 10 de gener al 14 de març de 2013
DJ 18:15-20:15 h.

Treball de Fi de Màster (TFM)
L’estudiant es posarà d’acord amb un professor per a la tutorització del treball i escollirà un tema amb el seu assessorament. La data màxima de lliurament del TFM serà el 10 de setembre de 2013. A continuació es procedirà a la seva defensa pública, d’acord amb el calendari que estableixi la Comissió de Màster.

 

MÀSTER PROPI EN EGIPTOLOGIA - BIENNI 2012-2014 (PRIMER CURS)
= DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN INICIACIÓ A L’EGIPTOLOGIA

LLOC D'IMPARTICIÓ

Fundació Artur Martorell (Av. Drassanes 3-5, 08001 Barcelona)

CALENDARI I HORARIS

Mòdul 1: Llengua i textos de l’antic Egipte I (10 crèdits ECTS)

Introducció a l’escriptura jeroglífica i a l’egipci clàssic
5 crèdits ECTS
Profs. Josep Cervelló i Alicia Martínez
Del 08 d’octubre al 19 de desembre de 2012
DLL-DX 18:00-19:25 h.

Textos egipcis I
5 crèdits ECTS
Prof. per determinar
De l’11 de febrer al 08 de maig de 2013
DLL-DX 18:00-19:25 h.

Mòdul 3: Història i cultura de l’antic Egipte I (10 crèdits ECTS)

Qüestions d’història de l’antic Egipte I
5 crèdits ECTS
Prof. Josep Cervelló
Del 10 d’octubre al 19 de desembre de 2012
DX 19:35-21:00 h.
Del 09 al 30 de gener de 2013
DX 18:00-21:00 h.

Religió de l’antic Egipte
5 crèdits ECTS
Prof. David Rull
Del 08 d’octubre al 17 de desembre de 2012
DLL 19:35-21:00 h.
Del 07 al 28 de gener de 2013
DLL 18:00-21:00 h.

Mòdul 4: Història i cultura de l’antic Egipte II (10 crèdits ECTS)

Qüestions d’història de l’antic Egipte II
5 crèdits ECTS
Prof. Núria Torras
Del 13 de febrer al 08 de maig de 2013
DX 19:35-21:00 h.
Del 15 de maig al 12 de juny de 2013
DX 18:00-21:00 h.

Arqueologia i cultura material de l’antic Egipte
5 crèdits ECTS
Prof. Núria Torras
De l’11 de febrer al 06 de maig de 2013
DLL 19:35-21:00 h.
Del 13 de maig al 10 de juny de 2013
DLL 18:00-21:00 h.

PREINSCRIPCIÓ

És obligatòria i es durà a terme del 03 de setembre al 08 d'octubre de 2012.
La preinscripció es farà només per e-mail:
Com a títol del missatge s’ha de posar "Preinscripció Màster Propi”
En el missatge s’ha d’especificar clarament:

  • Nom i cognom
  • DNI
  • Adreça completa (amb codi postal)
  • Telèfon fix i mòbil
  • Email
  • Grau/Llicenciatura que es posseeix (o estudis realitzats)
  • Estudis egiptològics realitzats (si és el cas)

El sol·licitant podrà considerar la preinscripció en ferm quan hagi rebut el missatge de confirmació.

Campus d'excel·lència internacional U A B