Curs 2008-2009

L'any acadèmic 2008-2009, l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic de la UAB impartirà:

a) el primer curs del Màster en Egiptologia (bienni 2008-2010).
b) les assignatures del període de docència del Doctorat en Egiptologia (per darrera vegada, degut a l'extinció del pla antic de doctorat).

PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER PROPI EN EGIPTOLOGIA

És obligatòria i es durà a terme del 22 de setembre al 13 d'octubre de 2008.

La preinscripció es farà només per e-mail:

Com a títol del missatge s'ha de posar "Preinscripció Màster"

En el missatge s'ha d'especificar clarament:

  • Nom i cognoms
  • Adreça completa (amb codi postal)
  • Telèfon fix i mòbil
  • E-mail
  • Llicenciatura que es posseeix (o estudis realitzats)
  • Estudis egiptològics realitzats

El sol·licitant podrà considerar la preinscripció en ferm quan hagi rebut el missatge de confirmació.

 

TUTORIA DEL DOCTORAT EN EGIPTOLOGIA

És obligatòria i es durà a terme presencialment del 6 al 17 d'octubre de 2008 a la seu de l'IEPOA del campus de Bellaterra, prèvia cita amb el tutor ()

 

 

MÀSTER PROPI EN EGIPTOLOGIA (I CURS)

HORARIS I PLANS DOCENTS DE LES ASSIGNATURES (els horaris es publicaran a principis d'octubre)

Mòdul: Lengua e historia de Egipto I (20 ECTS)

Assignatures: 

Curso medio de gramática del egipcio clásico (4 ECTS) [PLA DOCENT] 

Textos egipcios clásicos I (4 ECTS) [PLA DOCENT] 

Epigrafía egipcia (5 ECTS) [PLA DOCENT] 

Cuestiones de Historia de Egipto I (7 ECTS) [PLA DOCENT]

Mòdul: Arqueología egipcia en contexto (10 ECTS)

Assignatures: 

Arqueología egipcia (5 ECTS) [PLA DOCENT] 

Egipto en contexto: historia y arqueología de Nubia y del Próximo Oriente antiguo (5 ECTS) [PLA DOCENT]

 

DIES NO LECTIUS

Dilluns 8 de desembre
Nadal: del 22 de desembre de 2008 a l'11 de gener de 2009
Setmana Santa: del 6 al 13 d'abril de 2009

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B