Curs 2005-2006

L'any acadèmic 2005-2006, l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic de la UAB impartirà:

a) Diplomatura de Postgrau en Egiptologia (edició 2005-2006), en col.laboració amb la Fundació Aula Aegyptiaca.

b) Segon curs del Màster en Egiptologia (bienni 2004-2006), en col.laboració amb el Departament d'Art de la UAB i la Fundació Aula Aegyptiaca.

c) Assignatures del període de docència del nou Doctorat en Egiptologia.

Preinscripció i tutoria de la Diplomatura de Postgrau i el Màster en Egiptologia

Són obligatòries i es duran a terme del 26 de setembre al 17 d'octubre de 2005:

 

 

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN EGIPTOLOGIA

HORARIS DE LES ASSIGNATURES
 
Introducción a la lengua egipcia clásica
Del 17 d'octubre al 4 de novembre 2005, L-X-V 18:30-20:00 h.
Del 7 de novembre 2005 al 26 d'abril 2006, L-X 18:30-20:00 h.

Traducción y comentario de textos egipcios clásicos
Del 3 de maig al 14 de juny 2006, L-X 18:30-20:00 h.

 Historia del antiguo Egipto
Del 17 d'octubre al 4 de novembre 2005, L-X-V 20:15-21:45 h.
Del 7 de novembre 2005 al 12 de juny 2006, L 20:15-21:45 h.

Civilización egipcia: arqueología, arte y religión
Del 9 de novembre 2005 al 14 de juny 2006, X 20:15-21:45 h.

 

MÀSTER EN EGIPTOLOGIA (II CURS)

HORARIS I PLANS DOCENTS DE LES ASSIGNATURES

Assignatures troncals

Cuestiones de filología egipcia I [PLA DOCENT]
Alberto J. Quevedo
Del 28 de novembre 2005 al 3 d'abril 2006 (excepte 9, 16, 23 de gener), L 18:30-20:00 h.
    

Textos egipcios clásicos II: Sinuhé [PLA DOCENT]
Josep Cervelló i David Rull
Del 17 d'octubre al 2 de novembre 2005, L-X 18:30-20:00 h.
Del 9 de novembre 2005 al 5 d'abril 2006 (excepte 11, 18 de gener), X 20:15-21:45 h.

     
Cuestiones de filología egipcia II [PLA DOCENT]
Pascal Vernus
Del 22 de maig al 2 de juny 2006, L-X-V 18:30-21:45 h.

     
Cuestiones de historia de Egipto II [PLA DOCENT]
José Manuel Galán
3 crèdits lectius:
19, 20, 21, 24, 25, 26 d'abril i 3, 4, 5 de maig 2006, 18:30-21:45 h.
1 crèdit de treball tutoritzat

Cuestiones de arte egipcio II [PLA DOCENT]
Miquel Carceller
Del 25 de gener al 5 d'abril 2006, X 18:30-20:00 h.
Del 5 al 14 de juny 2006, L-X 18:30-21:45 h.

     

Assignatures optatives

Lengua neoegipcia y hierático [PLA DOCENT]
Josep Cervelló
Del 26 de setembre al 7 d'octubre 2005, L-X-V 18:30-21:45 h.
Del 9 al 23 de gener 2006, L-X-V 18:30-21:45 h.

Historia social y económica del antiguo Egipto [PLA DOCENT]
Juan Carlos Moreno
Del 8 al 19 de maig 2006, L-X-V 18:30-21:45 h.

Religión egipcia [PLA DOCENT]
David Rull
2 crèdits lectius:
Del 28 de novembre 2005 al 3 d'abril 2006 (excepte 9, 16, 23 de gener), L 20:15-21:45 h.
1 crèdit de treball tutoritzat

Egipto en contexto II: historia, arte y arqueología de Nubia [PLA DOCENT]
Montserrat Díaz de Cerio
Del 17 d'octubre al 2 de novembre 2005, L-X 20:15-21:45 h.
Del 9 de novembre al 21 de desembre 2005, X 18:30-20:00 h.

 

DIPLOMATURA I MÀSTER – DIES FESTIUS

Setmana de la Constitució (5-11 desembre 2005)
Nadal (23 desembre 2005 - 8 gener 2006)
Setmana Santa (10-17 abril 2006)
Festa del treball (1 maig 2006)

 

 

Puja

 

Campus d'excel·lència internacional U A B