BIBLIOGRAFIA EGIPTOLÒGICA

Els investigadors i estudiants de la UAB tenen a la seva disposició diversos fons bibliogràfics egiptològics. Quatre són privats i estan cedits en usdefruit a l’IEPOA per les activitats de recerca i docència egiptològiques del centre:

1) “Biblioteca Jesús López d’Egiptologia”, propietat dels profs. Josep Cervelló Autuori i Alberto J. Quevedo Álvarez, adquirida després de la mort del prof. López (any 2002) a la seva vídua, Sra. Chiara López.

2) Fons procedent de la “Biblioteca di Egittologia” de la Università degli Studi di Milano, adquirit per la Sra. Rosa Pardina Clar i cedit en usdefruit a l’Institut. El fons comprèn els volums i revistes especialitzades que la biblioteca de Milà tenia repetits com a conseqüència de l’adquisició de la biblioteca de l’egiptòleg Elmar Edel.

3) Aportacions del fons bibliogràfic personal del prof. Josep Cervelló Autuori.

4) Aportacions del fons bibliogràfic personal del prof. Alberto J. Quevedo Álvarez.

Aquests quatre fons es poden consultar a la seu de l’IEPOA. Tres fons més són propietat de la UAB:

5) Fons bibliogràfic de l’antiga Fundació Aula Aegyptiaca de Barcelona, estreta col·laboradora de l’IEPOA, cedit en propietat a la UAB arrel de la seva extinció.

6) Fons adquirit a través dels canons generats per l’activitat docent de l’IEPOA i dels seus projectes de recerca finançats. Entre altres coses, aquest fons comporta els catàlegs de publicacions complets (excepte títols exhaurits) de l’Institut Français d’Archéologie Orientale del Caire, adquirit el 2006, i de l’Australian Centre for Egyptology de Sidney, adquirit el 2007.

7) Fons que la UAB ha anat adquirint per altres vies, complementari dels anteriors.

Aquests darrers tres fons es poden consultar a la Biblioteca d’Humanitats de la UAB.

Els primers 6 fons descrits (relacionats directament amb l’activitat i els recursos de l’IEPOA) han estat inventariats en conjunt. Podeu consultar l’inventari en aquesta mateixa secció de la web. Pel que fa als tres darrers fons, podeu consultar-los a través de:

http://ccuc.cbuc.cat/

Campus d'excel·lència internacional U A B