ARXIU JESÚS LÓPEZ

Juntament amb la biblioteca, els Profs. Cervelló i Quevedo van adquirir l'arxiu egiptològic personal del Prof. Jesús López. Aquest arxiu conté:

1) Material inèdit de les campanyes de 1966 i 1968 de les excavacions espanyoles a Heracleòpolis Magna (Egipte), dirigides per López: fotografies, diapositives, dibuixos, diaris, escrits diversos, planells, còpies i estudis d'inscripcions...

2) Memòries d'excavació completes però inèdites de les campanyes de 1966 i 1968 de les excavacions espanyoles a Heracleòpolis Magna, en francès. Aquestes memòries estan essent informatitzades i seran publicades properament en la col.lecció Aula Aegyptiaca-Studia.

3) Tesi doctoral inèdita sobre la història d'Heracleòpolis Magna, en castellà.

4) Edicions manuscrites de textos (papirs, tauletes de fusta, ostraca).

5) Estudis paleogràfics manuscrits de textos hieràtics diversos, especialment ostraca.

6) Estudis manuscrits de textos literaris, especialment clàssics i neoegipcis (transcripcions jeroglífiques, transliteracions, anotacions lèxiques i gramaticals, traduccions).

7) Apunts egiptològics inèdits, lèxics, sèries de fitxes, cartes, documents diversos.

L'arxiu Jesús López està dipositat en usdefruit a l'IEPOA-UAB. Un cop convenientment catalogat i digitalitzat (procés que finalitzarà el proper curs 2008-2009), serà posat a l'abast dels investigadors que hi puguin estar interessats.

Campus d'excel·lència internacional U A B