Informació acadèmica

Informació sobre la matrícula 2016-2017
Nous alumnes. Consulteu-la aquí

Places Vacants

Llistat definitiu de persones preinscrites per al 2016-2017

Al sorteig de la lletra per començar a matricular el nou alumnat ha sortit la lletra G. Podeu consultar el llistat de persones convocades aquí.

Les matrícules de l'alumnat actual es faran del 30 de maig al 9 de juny de 2016.
Properament publicarem als llocs habituals les dates exactes per a cada persona seguint el procediment que vam iniciar per a la matrícula del curs actual.
Consulteu aquí la llista de persones (només DNI) que no tenen dret a reserva de plaça per no haver assistit al mínim de sessions establert i les que ens han comunicat la seva baixa.

Calendari de matrícula per a l'alumnat actual

Consulteu el Programa del curs 2016-2017.

Normativa

    1. Les persones que es vulguin matricular dels cursos de les Aules d’Extensió Universitària han de demostrar, en el moment d’inscriure-s’hi, que són sòcies de l’Associació Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure. L’alumnat de nova incorporació podrà formalitzar l’alta a l’Associació en el moment de fer la matrícula per al curs 2016-2017.
    2. La demanda de places a les Aules de Sant Pau cada any supera amb escreix l’oferta de què disposem. És per això que, de comú acord amb la Junta de l’Associació, s’ha decidit que l’alumnat que durant aquest curs no assisteixi a un mínim del  70% de les sessions perdrà la reserva per al curs 2016-2017.
    3. En cas de malaltia o hospitalització, degudament justificades mitjançant document mèdic oficial, es podrà seguir gaudint de la reserva de plaça. Aquest document s’ha de presentar a la secretaria tant aviat com sigui possible i, en tot cas, com a màxim un mes després del dia o dies que es volen justificar.
    4. Per sol·licitar la reserva de plaça per qualsevol altra circumstància s’haurà de presentar una instància a la direcció de l’ICE adjuntant tota la documentació addicional que es consideri adient.
    5. Per sol·licitar un canvi de grup, la persona interessada ha d’emplenar i lliurar a la secretaria la instància corresponent. La concessió dels canvis depèn de la disponibilitat de places vacants. No es pot accedir a un grup al qual no s’està matriculat sense la resolució favorable de la petició.

Calendari acadèmic
Inici del curs 2016-2017: 3 d’octubre de 2016.
Darrer dia del primer període lectiu: 20 de desembre de 2016.

Inici del segon període lectiu: 9 de gener de 2017.
Darrer dia del segon període lectiu: 7 d'abril de 2016.

Inici del tercer període lectiu: 18 d'abril de 2017.
Darrer dia del tercer període lectiu: 29 de maig de 2017.

Vacances:
Nadal, del 21 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017 (ambdós inclosos).
Setmana santa, del 10 al 17 d'abril de 2017 (ambdós inclosos).

Dies festius i no lectius:
12 i 31 d’octubre de 2016
1 de novembre de 2016
5, 6, 8 i 9 de desembre de 2016
1 de maig de 2017

Calendari de matrícula 2016-2017
Matriculació de l’alumnat actual: del 30 de maig al 9 de juny de 2016.
Publicació de places vacants: 14 de juny de 2016.
Preinscripció del nou alumnat: del 14 al 26 de juny de 2016.
Publicació de la llista provisional de persones preinscrites: 28 de juny de 2016.
Publicació de la llista definitiva de persones preinscrites: 5 de juliol de 2016.
Sorteig per lletra per accedir a la matrícula: 7 de juliol de 2016.
Inici de la matrícula del nou alumnat: 12 de juliol de 2016.
Sol·licitud de nous canvis de grup i d’anul·lació de la matrícula: fins al 30 de novembre de 2016.

Campus d'excel·lència internacional U A B