CURS 49. Dones de la física nuclear

Professor
Javier Castelo, Departament de Física de la UAB.

Descripció
Tots coneixem a Madame Curie com pionera en la radioactivitat, però poc se’n sap d’altres dones que van contribuir en el coneixement de l’estructura atòmica y nuclear. En aquest curs veurem les seves vides i la seva obra.

  1. Marie Curie i el seu treball en la descoberta de la radioactivitat natural.
  2. Irene Joliot-Curie i la descoberta de la radioactivitat artificial.
  3. Rosalind Franklin, experta en raig X que va aconseguir la imatge que va portar a la descoberta de l’estructura de l’ADN.
  4. Lise Meitner, física austríaca, que en mig de la fugida de l’Alemanya nazi pel seu origen jueu, va descobrir la fissió de l’urani.

Calendari
Grups E i F (3 sessions)
Del 31 de març al 14 d’abril de 2016
Març: 31; abril: 4 i 11.
Grup E: dijous, de 9:30 a 11 h
Grup F. Dijous, d’11:30 a 13 h

Grup U (3 sessions)
Del 31 de març al 14 d’abril de 2016
Març: 31; Abril: 4 i 11
Dijous, de 16 a 17:30 h

Campus d'excel·lència internacional U A B