CURS 41. La música en el context històric i social

Professor
Joan Maria Martí Mendoza, Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran de la URV.

Descripció
La música és un element indispensable en la societat en la que es desenvolupa. En ella hi trobem reflectits els nous avenços tecnològics, polítics i socials, aportant-nos una informació de primera mà sobre el que succeeix en una època determinada.

Calendari
Grups A i B (1 sessió)
El 17 de maig de 2016
Grup A: dimarts, de 9:30 a 11 h
Grup B: dimarts, d’11:30 a 13 h

Grups E i F (1 sessió)
El 19 de maig de 2016
Grup E: dijous, de 9:30 a 11 h
Grup F: dijous, d’11:30 a 13 h

Grup U (1 sessió)
El 19 de maig de 2016
Dijous, de 16 a 17:30 h.

Campus d'excel·lència internacional U A B