CURS 36. Reflexions sobre Europa. Una altra visió de la història

Professor
Enric Puig Giralt, doctor en Lingüística, Comunicació i Semiòtica.

Descripció
La situació per la que passa la societat d’avui dia invita a una reflexió del que és i significa el continent europeu, tot fent una anàlisi comparativa amb diferents períodes històrics que han tingut gran rellevància en la construcció del que entenem com Europa. Al llarg d’aquestes sessions es presenta una visió crítica del que han estat els comportaments humans en la gènesi d’aquesta realitat, amb els seus encerts i els seus fracassos. L’entrada al segle XXI força a considerar tota una sèrie de factors que no sempre han estat prou visibles com per tenir-se en compte. Tractarem:

  1. El mapa d’Europa. Uns límits poc definits.
  2. La Mediterrània: una cruïlla de cultures.
  3. Les migracions indoeuropees i les llengües del continent.
  4. Els renaixements i la consciència europea.
  5. De la revolta a la revolució.
  6. El pensament il·lustrat i el romanticisme

Calendari
Grup G (6 sessions)
Del 8 d’octubre al 12 de febrer de 2016.
Gener: 8, 15, 22 i 29; febrer: 5 i 12.
Divendres, d’11:30 a 13 h.

Grup U (5 sessions)
Del 16 de febrer al 15 de març de 2016.
Febrer: 16 i 23; març: 1, 8 i 15.
Dimarts, de 16 a 17:30 h.

Campus d'excel·lència internacional U A B