CURS 31. Catalunya, l’economia i la política

Professor
Muriel Casals, Departament d’Economia i Història Econòmica de la UAB.

Descripció
En aquestes sessions veurem com l’economia i la política s’interrelacionen i com es condicionen contínuament.

Calendari
Grups A i B (3 sessions)
Del 29 de març al 12 d’abril de 2016
Març: 29; Abril: 5 i 12
Grup A: dimarts, de 9:30 a 11 h
Grup B: dimarts, d’11:30 a 13 h

Grups C i D (2 sessions)
El 18 i 23 de maig de 2016
Grup C: dilluns i dimecres, de 9:30 a 11 h
Grup D: dilluns i dimecres, d’11:30 a 13 h

Grup G (1 sessió doble)
El 20 de maig de 2016
Divendres, de 9:30 a 13 h

Campus d'excel·lència internacional U A B