CURS 28. Alguns temes de física: del microcosmos al macrocosmos

Professor
Josep Masalles, Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

Descripció
La física estudia la natura en el sentit més ampli. S’ocupa del comportament de la matèria i l’energia i de les forces fonamentals que governen les interaccions entre les partícules. La física és una ciència fonamental i una de les disciplines acadèmiques més antigues, i abasta una àmplia gamma de fenòmens. En aquest curs estudiarem el microcosmos i el macrocosmos, des de les partícules subatòmiques fins a l’univers en conjunt. La física també té una importància cabdal en el desenvolupament tecnològic i, en el curs, veurem les seves relacions i algunes aplicacions.

Calendari
Grups A i B (5 sessions)
Del 14 de gener a l’11 de febrer de 2016.
Gener: 14, 21 i 28; febrer: 4 i 11.
Grup A: dijous, de 9:30 a 11 h
Grup B: dijous, d’11:30 a 13 h

Campus d'excel·lència internacional U A B