CURS 25. Literatura i cultura catalanes de la postguerra, 1939-1959

Professora
Olívia Gassol, Departament de Filologia Catalana de la UAB.

Descripció
Després de la Guerra Civil espanyola, el sistema literari i cultural català consolidat durant el període republicà va trencar-se, a causa de les polítiques repressives i liquidacionistes del franquisme. En aquest curs es vol oferir una visió panoràmica de la configuració de la cultura a la Catalunya dels anys quaranta i cinquanta del segle xx, tant de vida pública i oficial, en què va emergir un nou cenacle d’intel·lectuals i polítics afins al règim, com dels esforços d’alguns sectors per reconstruir, en molts casos des de la clandestinitat o l’exili, la pròpia tradició. En aquest sentit, s’analitzarà la nova organització de les institucions culturals a partir de 1939 (l'Institut d'Estudis Catalans, el Instituto Español de Estudios Mediterráneos, l'Ateneu Barcelonès); s’analitzarà el funcionament de la censura de llibres i de cinema; es farà un repàs dels principals models poètics i narratius i de la creació, a partir de 1945, d’un mercat literari incipient en català; s’analitzaran i comentaran alguns dels principals autors del període, tot plegat amb l’objectiu de bastir un mapa general de la vida intel·lectual d’un dels períodes més convulsos de la història recent del nostre país.

Calendari
Grups A i B (5 sessions)
Del 12 de gener al 9 febrer de 2016.
Gener: 12, 19 i 26; febrer: 2 i 9
GRUP A: dimarts, de 9:30 a 11 h
GRUP B: dimarts, d’11:30 a 13 h.

Campus d'excel·lència internacional U A B