CURS 21. Arqueologia urbana: Barcelona sota terra

Professora
Victoria Medina Fernando, Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques de la UB.

Descripció
Barcelona disposa d’un patrimoni arqueològic ric i extens, que va des de la prehistòria fins a l’època industrial. Al llarg de 4.000 anys, han aparegut, en els nostres carrers, parcs i jardins, més testimonis nous i sorprenents d’ocupació de la plana barcelonina. Esquelets, monedes, inscripcions, vaixells i fòssils urbans són alguns dels tresors que descobrirem en aquest curs.
1. Barcelona, un gran jaciment urbà. Què entenem per arqueologia urbana? De les excavacions d’urgència als treballs d’intervenció. La Carta arqueològica de Barcelona.
2. Els orígens de la nostra ciutat. El Pla de Barcelona: territori i marc natural. Abans de Bàrcino: els primers pobladors. Prehistòria al cor del Raval i a Sant Andreu.
3. En terra de laietans. De l’edat del bronze cap a la cultura ibèrica. L’arribada dels pobles del mar. Vilatges en turons: Barcelona i la serra de Collserola. Una civilització avançada, un alfabet i una moneda. L’herència de Roma: romans al mont Tàber.
4. De la ciutat antiga a la Barcinona medieval. La transformació de la ciutat i l’arribada dels visigots. La Barcelona del s. XIII: mercaders, mariners i una nova muralla.
5. Excavant la Barcelona moderna i contemporània. Del segle XV al segle XVIII. De la Ciutadella borbònica i els sistemes defensius a l’arqueologia industrial i de la guerra civil. El turó de la Rovira: d’assentament ibèric a bateria antiaèria.

Calendari
Grups C i D (5 sessions)
Del 5 d’octubre al 9 de novembre de 2015
Octubre: 5, 19 i 26; novembre: 2 i 9
Grup C: dilluns, de 9:30 a 11 h
Grup D: dilluns d’11:30 a 13 h

Grup T (5 sessions)
De l’11 de gener al 8 de febrer de 2016
Gener: 11, 18 i 25; febrer: 1 i 8
Dilluns, de 16 a 17:30 h

Campus d'excel·lència internacional U A B