CURS 20. Gargots, mal gust i estridència. És possible entendre l’art contemporani?

Professora
Margarida Güell, llicenciada en Història de l’Art.

Descripció
L’art del segle XX ens posa, com a espectadors, en una situació compromesa a l’hora de voler-lo entendre o justificar en un món globalitzat on tot pot ser art, però no sempre entenem per què (i quan diem art ens referim a obres bidimensionals i tridimensionals, tècniques mixtes, vídeo, performances, happenings, art urbà...). Al llarg d’aquestes sessions veurem quines són les eines mentals i visuals, el vocabulari i el punt de vista que podem utilitzar per apropar-nos a l’art d’Europa i Amèrica del segle passat. Ho farem a través de l’observació d’un bon volum d’obres, de la comparació, la crítica i els arguments estètics que les expliquen. Aquest curs obre la via a comprendre amb ulls nous les notícies, les exposicions i les subhastes de què diàriament tenim coneixement a través de la premsa, la publicitat, la TV o l’activitat cultural local i estrangera.

Calendari
Grups A i B (5 sessions)
Del 31 de març al 28 d’abril de 2016
Març: 31; abril: 7, 14, 21 i 28
Grup A: dijous, de 9:30 a 11 h
Grup B: dijous, d’11:30 a 13 h

Grups C i D (5 sessions)
Del 13 de gener al 10 de febrer de 2016
Gener: 13, 20 i 27; febrer: 3 i 10
Grup C: dimecres, de 9:30 a 11 h
Grup D: dimecres, d’11:30 a 13 h

Grup G (5 sessions)
Del 19 de febrer al 18 de març de 2016
Febrer: 19 i 26; març: 4, 11 i 18
Divendres, d’11:30 a 13 h

Campus d'excel·lència internacional U A B