CURS 17. Memòries d’escriptors del segle XX

Professor
Enric Cassany, Departament de Filologia Catalana de la UAB.

Descripció
Comentarem algunes de les lectures següents:
- Gaziel. Tots els camins duen a Roma. Barcelona: Aedos, 1958 [MOLC, 1980].
- Josep M. de Sagarra. Memòries. Barcelona: Aedos, 1964 [edicions posteriors de 3i4 i Edicions 62].
- Josep Pla. El quadern gris. Obres completes 1. Barcelona: Edicions Destino, 1966 [edicions resumides de Destino].
- Marià Manent. El vel de Maia. Barcelona: Destino, 1975 [també dins Dietaris, Edicions 62 / Diputació de Barcelona, 2000].
- Artur Bladé i Desumvila. L’exiliada: dietari de l’exili 1939-1940. Barcelona: Pòrtic, 1975 [vol. 2 de l’Obra completa, Cossetània, 2006].
- Feliu Formosa. El present vulnerable. Diaris I (1973-1978). Barcelona: Editorial Laia, 1979 [Ed. Empúries, 1998].
- Guillem Simó. En aquesta part del món (Dietaris 1974-2003). Pollença: El Gall Editor, 2005.

Calendari
Grup U (8 sessions)
Del 29 de març al 17 de maig de 2016.
Març: 29; abril: 5, 12, 19 i 26; maig: 3, 10 i 17.
Dimarts, de 16 a 17:30 h.

Campus d'excel·lència internacional U A B