CURS 16. Les emocions: una perspectiva filosòfica

Professora
Mireia López, Departament de Filosofia de la UdG.

Descripció
Les emocions són, potser, un dels aspectes més importants de la nostra vida, allò que hi atorga significat i que sovint fa que valgui la pena viure. Els grans filòsofs clàssics (Plató, Aristòtil, Spinoza, Descartes o Hume) dedicaren part de les seves reflexions a discutir sobre les emocions, però sorprenentment la majoria de pensadors del segle XX van deixar de banda aquesta qüestió. Tanmateix, actualment les emocions tornen a suscitar interès filosòfic, que es nodreix dels coneixements que provenen d’altres disciplines com la psicologia, la neurologia o la ciència cognitiva. Tractarem doncs d’explorar, des d’una perspectiva filosòfica, aquestes diferents aproximacions contemporànies a les emocions.

Calendari
Grups A i B (3 sessions)
Del 5 al 19 de maig de 2016
Maig: 5, 12 i 19
Grup A: dijous, de 9:30 a 11 h
Grup B: dijous, d’11:30 a 13 h

Grups E i F (3 sessions)
Del 29 de març al 12 d’abril de 2016
Març: 29; abril: 5 i 12
Grup E: dimarts, de 9:30 a 11 h
Grup F: dimarts, d’11:30 a 13 h

Grup T (2 sessions)
Del 18 al 23 de maig de 2016
Maig: 18 i 23
Dilluns i dimecres, de 16 a 17:30 h

Campus d'excel·lència internacional U A B