CURS 13. Art, cultura i espiritualitat a l’època del romànic (segles IX-XIII)

Professor
Josep Maria Salrach, catedràtic emèrit de la Universitat Pompeu Fabra.

Descripció
Amb l’ajut de la iconografia pròpia de l’art romànic es tractaran els principals temes relatius a la cultura religiosa i l’espiritualitat d’Europa a l’alta edat mitjana. S’analitzaran els centres generadors d’art i cultura, els debats intel·lectuals i polítics (en el sentit del pensament polític) i els grans conflictes religiosos del període, amb especial atenció als moviments reformadors i a les heretgies (sobretot les dualistes). En relació amb l’espiritualitat i la pràctica religiosa s’estudiarà el pensament de l’Església sobre el pecat i la salvació, el descobriment del purgatori i la reflexió dels religiosos sobre el món del treball, l’activitat dels mercaders i la pràctica del crèdit.

Calendari
Grups E i F (5 sessions)
Del 19 de novembre al 17 de desembre de 2015.
Novembre: 19 i 26; desembre: 3, 10 i 17.
Grup E: dijous, de 9.30 a 11 h.
Grup F: dijous, d’11.30 a 13 h.

Campus d'excel·lència internacional U A B