CURS 08. Desenvolupament sostenible

Professors
Jordi Bartolomé, Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB, i Joan Franch, Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la UAB.

Descripció
El paradigma econòmic del creixement del PIB com a mesura de la salut econòmica i del benestar de les societats, ens ha avocat a un consum cada cop mes alt d’energia i de matèries primeres, a una important disminució de la biodiversitat, a problemes de contaminació, a la pèrdua de sòl i altres problemes que han alertat a un nombre cada vegada mes gran de persones.
L’informe Brundtland de la ONU (1987), defineix el desenvolupament sostenible com aquell que és capaç de cobrir les necessitats del moment present sense comprometre la capacitat de les futures generacions de cobrir les seves. Per un desenvolupament sostenible els aspectes socials i ambientals han d’esser tan importants com els econòmics.
El curs que proposem tractarà els aspectes ambientals, socials, econòmics i institucionals del desenvolupament sostenible amb èmfasi en els ambientals.
Com cada any farem una sortida de camp de tres dies a mitjans de maig en què visitarem espais, infraestructures i institucions relacionades amb el tema.

Calendari
Grups A i B (4 sessions)
Del 19 d’abril al 10 de maig de 2016.
Abril: 19 i 26; maig: 3 i 10.
Grup A: dijous, de 9.30 a 11 h.
Grup B: dijous, d’11.30 a 13 h.

Grups C i D (4 sessions)
Del 2 a l’11 de maig de 2016.
Maig: 2, 4, 9 i 11.
Grup C: dilluns i dimecres, de 9.30 a 11 h.
Grup D: dilluns i dimecres, d’11.30 a 13 h.

Grups E i F (4 sessions)
Del 21 d’abril al 12 de maig de 2016.
Abril: 21 i 28; maig: 5 i 12.
Grup E: dijous, de 9.30 a 11 h.
Grup F: dijous, d’11.30 a 13 h.

Grup G (2 sessions dobles)
Del 6 al 13 de maig de 2016.
Maig: 6 i 13.
Divendres, de 9.30 a 13 h.

Grup T (4 sessions)
Del 2 a l’11 de maig de 2016.
Maig: 2, 4, 9 i 11.
Dilluns i dimecres, de 16 a 17.30 h.

Grup U (4 sessions)
Del 21 d’abril al 12 de maig de 2016.
Abril: 21 i 28; maig: 5 i 12.
Dijous, de 16 a 17.30 h.

Campus d'excel·lència internacional U A B