CURS 06. Hominització i humanització

Professor
Ramon Maria Nogués, Àrea d’Antropologia Física de la UAB.

Descripció
Presentació del marc evolutiu general en què es produeix l’hominització. Anàlisi particular del fenomen de cefalització i evolució cerebral, tant anatòmic com genètic i fisiològic. Recorregut de la sèrie evolutiva humana tal com actualment es proposa. Qüestions particulars relatives a la humanització i associades a l’originalitat comportamental humana: consciència, transcendència, llibertat, progrés i plantejaments humans oberts al més-enllà.

Calendari
Grups E i F (5 sessions)
Del 14 de gener a l’11 de febrer de 2016.
Gener: 14, 21 i 28; Febrer: 4 i 11.
Grup E: dijous, de 9.30 a 11 h.
Grup F: dijous, d’11.30 a 13 h.

Grups T (5 sessions)
Del 17 de febrer al 16 de març de 2016.
Febrer: 17 i 24; març: 2, 9 i 16.
Dimecres, de 16 a 17:30 h.

Campus d'excel·lència internacional U A B