CURS 05. Cinc moments de la història a partir de cinc personatges

Professora
Dolors Quinquer.

Descripció
En aquestes sessions ens proposem centrar l’atenció en cinc moments de la història des de l’antiguitat fins al segle XX, però volem fer-ho a través dels rastres deixats per persones concretes que van viure en els moments escollits. Les trajectòries personals contextualitzades ens serviran per entendre una època i per analitzar determinats processos històrics. La història s’ha explicat de moltes maneres i l’atenció no sempre s’ha posat en els mateixos temes. Els primers historiadors es van interessar per les batalles i els reis, més endavant van prendre rellevància aspectes de l’economia i la societat, després els modes de producció van ser la clau i des de fa uns anys vivim l’eclosió de temes diversos: les mentalitats i la cultura, la vida quotidiana, la microhistòria, les festes i l’oci, la família i altres aspectes que abans no eren objecte d’estudi prioritari. En alguns moments, la historiografia ha perdut de vista les persones per fixar-se en els preus del blat, però darrerament també interessen les dones, els infants, els que no tenien veu...
A tall d’exemple, alguns dels moments i dels personatges escollits podrien ser:
- Atenes al segle V aC / Aspàsia de Milet (470 aC - 410 aC, dates aproximades) va viure a Atenes en l’època de Pèricles i és esmentada per Plató i Plutarc en els seus escrits.
- Catalunya a mitjan segle XIV / Jaume d’Agramunt (mort el 1351), metge a Lleida en el moment àlgid de la pesta negra, autor d’una obra que es considera el primer llibre català de salut pública.
- Itàlia al segle XVII / Artemisia Gentilleschi (1593-1656), pintora italiana seguidora de l’estil de Caravaggio, una de les poques dones pintores reconegudes.
- França a l’època de la Revolució / Joseph-Ignace Guillotin (1738-1814), metge, humanista i polític que va donar el seu nom a la guillotina (instrument per ajusticiar condemnats a mort adoptat a França entre 1792 i 1981).
- El món al principi del segle XX / Ernest Shackleton (1874-1922), explorador angloirlandès recordat especialment per la seves expedicions a l’Antàrtida.

Calendari
Grups E i F (5 sessions)
Del 17 de novembre al 22 de desembre de 2015.
Novembre: 17 i 24; desembre: 1, 15 i 22.
Grup E: dimarts, de 9:30 a 11 h.
Grup F: dimarts, d’11:30 a 13 h.

Campus d'excel·lència internacional U A B