CURS 03. El col·lapse del sistema

Professor
Jaume Botey, Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB.

Descripció
L’objectiu és facilitar la comprensió del moment actual a partir dels referents històrics, ideològics, polítics i econòmics que l’han determinat.

1. Res no tornarà a ser com abans. El reptes.
Voladura controlada de l’estat del benestar.
La possibilitat de les alternatives globals.
La necessitat de les alternatives concretes.
Recomposició i dinamització de l’àmbit social.

2. Pensament conservador des de la modernitat.
Racionalitat econòmica i racionalitat política.
Els primers organismes de la globalització: FMI, BM, OMC i la gestió del deute.
Liberalització econòmica, desregulacions i el nou paper de l’estat.
Casino mundial i viure en mans de delinqüents.

3. Europa davant el col·lapse. Els errors de la construcció europea.
L’Europa d’abans de Maastrich i l’Europa de després de Maastrich.
L’Europa de les diferents velocitats. L’euro com a parany.
El Pacte d’estabilitat i creixement.
Els possibles escenaris de sortida.

4. Espanya, el bon alumne del neoliberalisme.
Desindustrialització a partir dels anys vuitanta.
La bombolla immobiliària i el final del miracle.
Víctimes de l’euro.
El rescat de la banca.

5. Límits del model de creixement.
Crisi de la biosfera i compte enrere.
Crisi socioecològica i ruptura.
Crisi energètica i el cas concret del petroli: producció, consum, preu, transport.
La invasió de l’Iraq com a paradigma.

6. Els mercats són insaciables.
L’inici als EUA i contaminació a Europa.
El rescat de la banca a Europa i a Espanya.
La gestió caòtica de la crisi.
Paradisos fiscals.

7. Models alternatius.
Les respostes des de dins del sistema.
Moviments alternatius a nivell global i a escala local.
Què vol dir ruptura.
Una nova economia al servei de les persones.
Valors nous: cooperativisme, consum responsable, ecologia.
Nous moviments, noves organitzacions i noves plataformes.

Calendari
Grups E i F (5 sessions)
Del 19 d’abril al 17 de maig de 2016.
Abril: 19 i 26 - Maig: 3, 10 i 17.
Grup E: dimarts, de 9:30 a 13 h.
Grup F: dimarts, d’11:30 a 13 h.

Campus d'excel·lència internacional U A B